Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    make - narzędzie GNU make do obsługi grup programów

SKŁADNIA

    make [ -f makefile ] [ opcja ] ... cel ...

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika man jest ekstraktem dokumentacji GNU make . Jest ona odświeżana
    tylko od czasu do czasu, gdyż projekt GNU nie używa nroff. Dla kompletnej i aktualnej
    dokumentacji przeczytaj plik Info, make.info, który został stworzony ze źródła Texinfo
    make.texinfo.

    Od tłumacza: tak naprawdę w wypadku narzędzi takich jak make aktualność nie jest istotna,
    gdyż z zasady powinny być one (po względem obsługi) jak najkompatybilniejsze z różnymi,
    nawet "przedpotopowymi" implementacjami.

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Celem istnienia narzędzia make jest automatyczne określanie, które elementy dużego
    programu należy rekompilować oraz wydawanie fizycznych komend rekompilacji. Podręcznik
    ten opisuje implementację GNU make, napisaną przez Richarda Stallmana, zwanego wujkiem
    Ryśkiem  i  Rolanda  McGratha.  Nasze  przykłady to programy w C, gdyż są one
    najpopularniejsze. Make może być jednak używany z dowolnym językiem programowania,
    którego kompilator można uruchomić z linii poleceń. W rzeczywistości, make nie jest
    ograniczone do programów. Np. można go używać do opisywania dowolnego zadania, w którym
    część plików musi być odświeżana automatycznie na podstawie innych za każdym razem gdy one
    się zmienią. (Np. polskie XFAQ jest zrealizowane na tej zasadzie--przyp. tłum.)

    Aby przygotować się do używania make, musisz napisać plik o nazwie Makefile, który opisuje
    związki zależności między plikami twojego programu (np. obiekt.o musi być rekompilowany
    po każdej zmianie obiekt.c lub obiekt.h) oraz określa komendy, wykonywane do odświeżania
    plików (np. gcc -c obiekt.c).

    Gdy istnieje już potrzebny Makefile, za każdą zmianą plików źródłowych wystarczy proste
    polecenie powłoki:

       make

    zajmie się ono wszelkimi niezbędnymi rekompilacjami. Program make używa danych z Makefile
    oraz czasów modyfikacji plików i w ten sposób decyduje, który z nich odświeżyć. Dla
    każdego z wymagających odświeżenia plików wykonywane są komendy, zapisane w bazie
    Makefile.

    W rzeczywistości (patrząc fizycznie), make wykonuje komendy Makefile w celu odświeżenia
    jednego lub więcej celów, gdzie cel jest zwykle programem. (Ściślej, cel jest dowolnym
    łańcuchem znaków pliku Makefile, który znajduje się na początku linii i kończy się
    dwukropkiem [za którym znajdują się obiekty zależności], np.

    program:program.c program.h

    --przyp.tłum.)

    Jeśli nie ma podanej żadnej opcji -f, make szuka plików Makefile pod następującymi
    nazwami: GNUmakefile, makefile i Makefile. Obowiązuje podana kolejność. Najpopularniejsze
    w użyciu są nazwy Makefile, gdyż są przenośne i pojawiają się na początku posortowanego
    listingu plików.

    Jeśli plik Makefile jest okreslony jako `-', to jest nim standardowe wejście.

    make odświeża cel tylko jeśli zależy od plików, które zostały zmienione od czasu
    utworzenia ostatniego celu, lub jeśli cel jeszcze nie istnieje.

OPCJE

    -b

    -m  Opcje te są ignorowane i istnieją dla zgodności z innymi wersjami make.

    -C katalog
      Zmienia przed odczytywaniem plików Makefile katalog bieżący na katalog.  Jeśli
      podanych jest wiele opcji -C to każda jest interpretowana względem poprzedniej: -C /
      -C etc jest równoważne -C /etc. Jest to zazwyczaj używane w rekursywnych wywołaniach
      make.

    -d  Drukuje  informacje  debuggowe.  Informacje te mówią, które pliki wybrano do
      odświeżania, które czasy modyfikacji były porównywane i z jakimi rezulatatami, które
      pliki wymagają odświeżenia, które niejawne reguły są stosowane---wszystko co można
      wymyślić ciekawego o sposobie działania make.

    -e  Daje zmiennym środowiskowym pierwszeństwo nad zmiennymi plików Makefile.

    -f plik
      Jako Makefile użyj pliku.

    -i  Ignoruj wszelkie błędy komendy wykonywanych przy odświeżaniu plików.

    -I katalog
      Podaje katalog, w którym szukać załączanych (included) plików Makefile.  Jeśli
      podanych jest kilka opcji -I, to są on przeszukiwane w podanej kolejności. W
      przeciwieństwie do innych flag make, katalogi podane flagami -I mogą następować
      bezpośrednio po fladze: -Idir jest równoważne -I dir. Składnia ta jest udostępniona
      dla kompatybilności z flagą -I preprocesora języka C.

    -j jobs
      Podaje dozwoloną liczbę zadań (komend), którą można wykonywać naraz. Jeśli jest
      więcej niż jedna opcja -j, ostatnia jest znacząca. Jeśli opcja -j jest podana bez
      argumentu, make nie będzie ograniczać liczby możliwych zadań.

    -k  Kontynuuj ile się da po błędzie. Chociaż cel, który się nie powiódł i zależności na
      nim się opierające nie mogą być zbudowane, to można przetworzyć inne zależności
      celów.

    -l

    -l obciążenie
      Określa, że nie należy uruchamiać nowych zadań (komend) jeśli pracują już inne, a
      obciążenie  wynosi  co  najmniej  obciążenie (liczba zmiennoprzecinkowa).  Bez
      argumentów, usuwany jest poprzedni limit.

    -n  Drukuj komendy, które byłyby wykonywane, lecz nie wykonuj ich.

    -o plik
      Nie odświeżaj pliku plik nawet jeśli jest starszy niż jego zależności i nie odświeżaj
      niczego na konto zmian pliku. Ogólnie, plik jest traktowany jako bardzo stary, a
      jego reguły są ignorowane.

    -p  Drukuje bazę danych (reguły i wartości zmiennych), które wynikają z odczytanych
      plików Makefile. Następnie wykonuje się w trybie normalnym, chyba że podano inaczej.
      Drukuje to też informacje o wersji, podawane przez przełącznik -v (patrz niżej). Aby
      wydrukować bazę danych bez odświeżania plików, użyj make -p -f/dev/null.

    -q  ``Tryb pytania''.  Nie uruchamia żadnych komend i niczego nie drukuje; zwraca tylko
      kod wyjścia, który może być zerowy jeśli cele są świeże, lub niezereowy jeśli są
      stęchłe.

    -r  Eliminuje używanie wbudowanych reguł niejawnych. Czyści też domyślną listę reguł
      przyrostkowych.

    -s  Ciche działanie; nie drukuje wykonywanych komend.

    -S  Anuluje efekty opcji -k. Nie jest to zwykle potrzebne, poza make rekursywnym, gdzie
      -k może być dziedziczone z wyższych poziomów make poprzez MAKEFLAGS, lub w wypadku
      gdy ustawisz -k w MAKEFLAGS w swoim środowisku.

    -t  Dotyka plików (zaznacza je jako odświeżone, bez zmieniania zawartości), zamiast
      normalnego uruchamiania komend. Jest to używane do udawania, że komendy zostały
      wykonane w celu ogłupienia przyszłych wywołań make.

    -v  Drukuj wersję programu make oraz prawa kopiowania, listę autorów i notkę, że nie ma
      gwarancji.  Po wydrukowaniu tej informacji, przetwarzanie działa normalnie. Aby
      uzyskać informację bez robienia innych rzeczy, użyj make -v -f/dev/null.

    -w  Drukuj komunikat, zawierający katalog bieżący przed i po działaniu. Może to być
      przydatne do ścigania błędów w skomplikowanych zagnieżdżeniach rekursywnego make.

    -W plik
      Udaj, że cel plik został właśnie zmodyfikowany. Po użyciu z flagą -n, pokazuje ci
      to, co stałoby się, gdybyś rzeczywiście zmodyfikował ten plik. Bez opcji -n, jest to
      prawie równoważne uruchomieniu na podanym pliku komendy touch . Jedyną różnicą jest
      fakt, że czas modyfikacji jest tu zmieniany tylko w wyobraźni make.

ZOBACZ TAKŻE

    The GNU Make Manual

BŁĘDY

    Zobacz rozdział `Problems and Bugs' w The GNU Make Manual.

AUTOR

    Podręcznik ten został stworzony przez Dennisa Morse'a z Uniwersytetu Stanforda.  Został
    przerobiony przez Rolanda McGratha.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 make

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.