Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mcat - zrzuca surowy obraz dyskietki

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mcat służy do skopiowania obrazu całej dyskietki z napędu lub na napęd
    dyskietek. Używa następującej składni:

    mcat [-w] dysk:

    Mcat wykonuje to samo zadanie co uniksowe polecenie cat. Zostało dołączone do pakietu
    mtools, gdyż cat nie ma dostępu do zdalnych napędów dyskietek obsługiwanych przez demona
    dyskietek pakietu mtools (floppyd). Umożliwia zdalne tworzenie dyskietek startowych.

    Domyślną operacją jest odczyt. Wynik zapisywany jest na standardowym wyjściu.

    Przy użyciu opcji -w mcat odczytuje obraz dyskietki ze standardowego wejścia i zapisuje
    go na podane urządzenie. Posługuj się nim ostrożnie! Ponieważ polecenie to działa na
    niskim poziomie, zniszczy bez ostrzeżenia wszelkie dane znajdujące się na dyskietce!

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy  użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już    utworzone    wersje    html    można    znaleźć   na   stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  4.0.18
    oryginału.