Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mdir - wyświetlenie katalogu MS-DOS

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mdir wyświetla podany katalog MS-DOS. Ma następującą składnię:

    mdir [-/] [-f] [-w] [-a] [-b] plikmsdos [ plikimsdos...]

    Mdir wyświetla zawartość katalogów MS-DOS lub wpisy z niektórych plików MS-DOS.

    Mdir przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

    /   Wyświetlanie rekurencyjne, jak to robi opcja -s z MS-DOS-u.

    w   Wyświetlanie w formie szerokiej listy. Przy użyciu tej opcji mdir wyświetla nazwy
       plików na szerokości strony bez wyświetlania rozmiarów czy dat utworzenia plików.

    a   Wyświetl również pliki ukryte.

    f   Szybkie (fast). Nie próbuje znajdować informacji o wolnym miejscu. Na większych
       dyskach dowiedzenie się, ile jest obecnie wolnego miejsca zabiera całkiem sporo
       czasu, gdyż musi być wczytana i przeglądnięta cała tablica alokacji plików (FAT).
       Opcja -f pomija ten krok. Nie jest potrzebna dla systemów FAT32, które przechowują
       rozmiar wprost.

    b   Wyjście zwięzłe. Wyświetla każdą nazwę katalogu lub pliku po jednej w linii
       (włączając w to rozszerzenie nazwy pliku). Przełącznik ten powoduje niewyświetlanie
       nagłówka i podsumowania. Wyświetlana jest tylko rozdzielona znakami nowej linii
       lista nazw ścieżek.

    Jeśli składowa ścieżki nie jest katalogiem, to jest to błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone  na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już   utworzone   wersje    html    można    znaleźć    na    stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  4.0.18
    oryginału.