Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

SKŁADNIA

    mesg [opcja] [n|y]

OPIS

    Narzędzie mesg jest wywoływane przez użytkownika w celu kontroli dostępu w trybie do
    zapisu jaki mają inni użytkownicy do urządzenia terminala powiązanego ze standardowym
    wyjście błędów. Jeśli zezwolono na dostęp w trybie do zapisu, to programy takie jak
    talk(1) i write(1) mogą wyświetlać wiadomości na terminalu.

    Tradycyjnie, dostęp w trybie do zapisu był domyślnie dozwolony. Z biegiem czasu
    użytkownicy stali się jednak bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, co spowodowało,
    że coraz części taki dostęp staje się zabroniony, przynajmniej w powłoce logowania. Aby
    upewnić się, że terminale mają pożądane ustawienie, powinno się wykonywać polecenie mesg w
    swoich skryptach logowania.

ARGUMENTY

    n   Zabrania wiadomości.

    y   Zezwala na wyświetlanie wiadomości.

    Jeśli nie poda się argumentów, mesg wypisze bieżący status wiadomości na standardowe
    wyjście błędów.

OPCJE

    -v, --verbose
       Wypisuje bieżące działania.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Narzędzie mesg kończy pracę z jedną z następujących wartości:

      0   Wiadomości są dozwolone.

      1   Wiadomości nie są dozwolone

      >1   Wystąpił błąd.

PLIKI

    /dev/[pt]ty[pq]?

ZOBACZ TAKŻE

    talk(1), write(1), wall(1), login(1), xterm(1)

HISTORIA

    Polecenie mesg pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie  mesg  jest  częścią  pakietu  util-linux  i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.