Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

SKŁADNIA

    mkfifo [OPCJA]... NAZWA...

OPIS

    Tworzy potoki nazwane (FIFO) o podanych NAZWACH.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -m, --mode=TRYB
       ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny

    --context[=KONTEKST]
       jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub
       SMACK na KONTEKST

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu  mkfifo   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    mkfifo(3)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkfifo invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.