Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mkmanifest - tworzenie listy nazw plików i ich odpowiedników DOS-owych w formacie 8+3

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mkmanifest jest używane do utworzenia skryptu powłoki przywracającego uniksowe
    nazwy plików. Ma następującą składnię:

    mkmanifest [ pliki ]

    Mkmanifest tworzy skrypt powłoki pomagający w odtworzeniu uniksowych nazw plików, które
    zostały zmienione w celu dopasowania do ograniczeń nazw plików systemu MS-DOS. Nazwy
    plików MS-DOS-u ograniczone są do 8 znaków nazwy i 3 znaków rozszerzenia, wyłącznie dużymi
    literami, bez nazw urządzeń i niedozwolonych znaków.

    Program mkmanifest jest zgodny z metodami używanymi przez pcomm, arc oraz mtools do
    zamiany poprawnych nazw plików Uniksa, tak by spełniały ograniczenia MS-DOS-u. Polecenie
    to jest przydatne, gdy system docelowy, w którym nastąpi odczyt dyskietki, nie potrafi
    obsługiwać długich nazw plików systemu VFAT.

Przykład

    Aby skopiować następujące pliki Uniksa na dyskietkę MS-DOS (przy pomocy polecenia mcopy):

      very_long_name
      2.many.dots
      illegal:
      good.c
      prn.dev
      Capital

    ASCII przekształca te nazwy na:

      very_lon
      2xmany.dot
      illegalx
      good.c
      xprn.dev
      capital

    Polecenie:

     mkmanifest very_long_name 2.many.dots illegal: good.c prn.dev Capital >manifest

    wyprodukuje następujący skrypt:

      mv very_lon very_long_name
      mv 2xmany.dot 2.many.dots
      mv illegalx illegal:
      mv xprn.dev prn.dev
      mv capital Capital

    Zauważ, że "good.c" nie wymaga żadnej konwersji, więc nie pojawia się na wyjściu.

    Załóżmy, że pliki te zostały skopiowane z dyskietki do innego systemu uniksowego i
    chcielibyśmy  przywrócić  im ich pierwotne nazwy. Jeśli dołączono plik "manifest"
    (przechwycony powyższy wynik), to może on zostać wykorzystany do konwersji nazw.

BŁĘDY

    Krótkie nazwy tworzone przez mkmanifest stosują starą konwencję (z mtools-2.0.7), a nie tę
    używaną w Windows 95 i mtools-3.0.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone  na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już   utworzone   wersje    html    można    znaleźć    na    stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  4.0.18
    oryginału.