Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mknod - tworzy pliki specjalne: blokowe lub znakowe

SKŁADNIA

    mknod [OPCJA]... NAZWA TYP [NR-GŁÓWNY NR-POBOCZNY]

OPIS

    Tworzy pliki specjalne o podanej NAZWIE i TYPIE

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -m, --mode=TRYB
       ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny

    --context[=KONTEKST]
       jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub
       SMACK na KONTEKST

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Jeśli TYP jest jednym z: b, c lub u musi zostać podany zarówno NR-GŁÓWNY (major) jak i
    NR-POBOCZNY (minor). Oba numery muszą zostać pominięte przy TYPIE p. Jeśli NR-GŁÓWNY lub
    NR-POBOCZNY zaczyna się od 0x lub 0X, to jest interpretowany jako liczba szesnastkowa, w
    przeciwnym wypadku jest uznawany za liczbę dziesiętną. TYP może być jednym z:

    b   tworzy specjalny plik blokowy (buforowany)

    c, u  tworzy specjalny plik znakowy (niebuforowany)

    p   tworzy potok nazwany (FIFO)

    UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję mknod, która z reguły
    przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją
    używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać
    opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env mknod ....

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   mknod   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mknod>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mknod invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.