Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mktemp - tworzy plik lub katalog tymczasowy

SKŁADNIA

    mktemp [OPCJA]... [SZABLON]

OPIS

    Bezpiecznie tworzy plik lub katalog tymczasowy i wypisuje jego nazwę. SZABLON musi
    zawierać przynajmniej 3 kolejne znaki X w swej ostatniej części. Jeśli nie podano
    SZABLONU, używana jest nazwa tmp.XXXXXXXXXX oraz włączana jest opcja --tmpdir. Pliki są
    tworzone z uprawnieniami u+rw, katalogi u+rwx minus uprawnienia z umask.

    -d, --directory
       tworzy katalog zamiast pliku

    -u, --dry-run
       niczego nie tworzy, wypisuje jedynie nazwę (ryzykowne)

    -q, --quiet
       wyłącza komunikaty diagnostyczne o błędach przy tworzeniu plików lub katalogów

    --suffix=PRZYROSTEK
       dodane PRZYROSTEK do SZABLONU. Nie może on zawierać ukośnika. Opcja jest włączana
       automatycznie, jeśli SZABLON nie kończy się X.

    -p KATALOG, --tmpdir[=KATALOG]
       interpretuje SZABLON względem KATALOGU. Jeśli KATALOG nie zostanie podany, używa
       zmiennej $TMPDIR jeśli jest ustawiona, a w przeciwnym wypadku katalogu /tmp. Jeśli
       korzysta się z tej opcji, to SZABLON nie może być ścieżką bezwzględną. Inaczej niż
       przy użyciu opcji -t, SZABLON może zawierać ukośniki, ale mktemp utworzy tylko
       ostatni, wydzielony nimi, składnik nazwy.

    -t   interpretuje SZABLON jako pojedynczy składnik nazwy pliku w odniesieniu do
       katalogu: $TMPDIR jeśli ta zmienna jest ustawiona, katalogu określonego opcją -p, a
       jeśli go nie podano - /tmp [przestarzałe]

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez i Jima Meyeringa i Erica Blake.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   mktemp  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mktemp invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.