Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mmount - montuje (dołącza) dysk MS-DOS

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mmount służy do montowania (dołączania) dysków MS-DOS. Jest dostępne wyłącznie w
    Linuksie i przydaje się tylko wtedy, gdy jądro systemu pozwala na konfigurację geometrii
    dysku. Ma następującą składnię

    mmount dyskmsdos [argumentymontowania]

    Mmount odczytuje sektor startowy (boot-sector) dysku MS-DOS, konfiguruje jego geometrię i
    ostatecznie montuje go, przesyłając argumentymontowania do polecenia mount. Jeśli nie
    podano argumentów montowania, używana jest nazwa urządzenia. Dyski zabezpieczone przed
    zapisem są automatycznie montowane w trybie tylko do odczytu.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy  użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już    utworzone    wersje    html    można    znaleźć   na   stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  4.0.18
    oryginału.