Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mmove - przesuwa lub zmienia nazwę pliku lub katalogu MS-DOS

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mmove jest używane do zmienienia nazwy lub przeniesienia istniejącego pliku lub
    podkatalogu MS-DOS.
    mmove [-v] [-D opcja_clash] plikźródłowy plikdocelowy
    mmove [-v] [-D opcja_clash] plikźródłowy [ plikiźródłowe... ] katalogdocelowy

    Mmove przesuwa lub zmienia nazwy plików lub katalogów systemu MS-DOS. W przeciwieństwie do
    polecenia MOVE MS-DOS-u, mmove może przesuwać katalogi. Pliki i katalogi mogą być
    przesuwane tylko w obrębie tego samego systemu plików. Dane nie mogą być przesuwane
    pomiędzy MS-DOS-em a Uniksem. Pominięcie litery napędu pliku czy katalogu docelowego
    spowoduje przyjęcie tego samego napędu. Przy braku litery napędu we wszystkich parametrach
    przyjmowany jest domyślny napęd "a:".

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone  na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już   utworzone   wersje    html    można    znaleźć    na    stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  4.0.18
    oryginału.