Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    msguntypot - aktualizuje pliki PO, jeżeli w pliku POT poprawiono literówki

SKŁADNIA

    msguntypot -o stary_pot -n nowy_pot pliki_po ...

OPIS

    Jeżeli w pliku POT poprawiony zostanie banalny błąd, który na pewno nie ma wpływu na
    tłumaczenia (np. literówka), to powinno się usunąć znaczniki "fuzzy" w odpowiadających
    wpisach msgstr przetłumaczonych plików PO, aby oszczędzić tłumaczom dodatkowej pracy.

    Wykonanie tego zadania ręcznie jest trudne i podatne na błędy. To narzędzie pomaga
    poprawnie go wykonać. Należy podać dwie wersje pliku POT: przed zmianami i po nich, tak
    jak to podano w powyższej sekcji "SKŁADNIA", i wszystko wykona się automatycznie.

JAK TEGO UŻYWAĆ

    W skrócie, po odkryciu literówki w [angielskim] komunikacie, wykonaj następujące
    czynności:

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
       make -C po/ update-po # dla tłumaczeń komunikatów programów
       debconf-updatepo   # dla tłumaczeń szablonów debconfa
       po4a po4a.conf    # dla tłumaczeń opartych na po4a

      or something else, depending on your project's building settings. You know how to make
      sure your POT and PO files are uptodate, don't you??

    - Stwórz kopię pliku POT.
       cp mój_plik.pot mój_plik.pot.orig

    - Make a copy of all your PO files.
       mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia

    - Popraw literówkę.
      $EDITOR plik_w_którym_jest_literówka

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
      Patrz wyżej.

    W tym momencie, poprawienie literówki spowodowało oznaczenie wszystkich tłumaczeń jako
    niepewne ("fuzzy") i jest to niestety jedyna różnica między plikami PO w głównym katalogu
    a plikami PO skopiowanymi wcześniej do innego katalogu. Poniżej objaśniono, jak ten
    problem rozwiązać.

    - Wyrzuć niepewne tłumaczenia, zastępując je wcześniej zachowanymi tłumaczeniami.
       cp po_kopia/*.po .

    - Ręcznie scal pliki PO z nowym plikiem POT, biorąc pod uwagę niepotrzebne znaczniki
    "fuzzy".
       msguntypot -o mój_plik.pot.orig -n mój_plik.pot *.po

    - Porządki.
       rm -rf mój_plik.pot.orig po_kopia

    I to wszystko. Literówka została wyeliminowana zarówno z plików POT, jak i PO, a
    tłumaczenia w plikach PO nie są zaznaczone jako niepewne. Tłumacze już Cię uwielbiają!

ZOBACZ TAKŻE

    Mimo swojej nazwy, to narzędzie nie jest częścią pakietu gettext. Jest częścią po4a.
    Mówiąc dokładniej, jest to przypadkowy skrypt w Perlu używający modułów po4a. Więcej
    informacji o po4a można znaleźć w:

    po4a(7)

AUTORZY

    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).