Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mv - przenosi (przemianowuje) pliki

SKŁADNIA

    mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
    mv [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
    mv [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

    Zmienia nazwę ŹRÓDŁA na CEL lub przenosi ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA do KATALOGU.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    --backup[=METODA]
       tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

    -b   jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

    -f, --force
       nie pyta przed nadpisywaniem

    -i, --interactive
       pyta przed nadpisywaniem

    -n, --no-clobber
       nie nadpisuje istniejącego pliku

    Jeśli zostanie podana więcej niż jedna opcja z -i, -f lub -n, jedynie ostatnia jest brana
    pod uwagę.

    --strip-trailing-slashes
       usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO

    -S, --suffix=PRZYROSTEK
       używa podanego przyrostka zamiast domyślnego

    -t, --target-directory=KATALOG
       przenosi wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU

    -T, --no-target-directory
       traktuje CEL jako zwykły plik

    -u, --update
       przenosi tylko jeśli plik ŹRÓDŁOWY jest nowszy niż plik docelowy lub gdy plik
       docelowy nie istnieje

    -v, --verbose
       wypisuje bieżące działania

    -Z, --context
       ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub
    zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

    none, off
       nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

    numbered, t
       tworzy kopie numerowane

    existing, nil
       numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

    simple, never
       zawsze tworzy proste kopie zapasowe

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parkera, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   mv   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    rename(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mv invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.