Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    od - zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

SKŁADNIA

    od [OPCJA]... [PLIK]...
    od [-abcdfilosx]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b]]
    od --traditional [OPCJA]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b] [+][ETYKIETA][.][b]]

OPIS

    Wypisuje jednoznaczną reprezentację PLIKU (domyślnie używa bajtów w systemie ósemkowym) na
    standardowe wyjście. Jeśli podano więcej niż jeden argument PLIK, są one łączone w zadanej
    kolejności tworząc wejście programu.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Jeśli pierwsze i drugie wywołanie formatu pasuje do użytej składni, to przyjmowane jest,
    że został użyty drugi format, jeśli ostatni operator zaczyna się od + lub (jeśli występują
    dwa) od cyfry. PRZESUNIĘCIE jest równoważne -j PRZESUNIĘCIE. ETYKIETA jest pseudoadresem
    pierwszego wypisanego bajtu, zwiększającym się w trakcie pracy programu. Dla PRZESUNIĘCIA
    i ETYKIETY przedrostki 0x lub 0X oznaczają zapis szesnastkowy, przyrostkiem może być .
    oznaczająca zapis ósemkowy lub b - wielokrotność 512.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -A, --address-radix=PODSTAWA
       formaty wyjściowe do przesunięć w plikach; PODSTAWA to jedna z liter [doxn] -
       dziesiętna, o'semkowa, hex (szesnastkowa) lub none (brak)

    --endian={big|little}
       zamiera wejściowe bajty zgodnie z wybraną kolejnością

    -j, --skip-bytes=BAJTY
       pomija początkową liczbę BAJTÓW z wejścia

    -N, --read-bytes=BAJTY
       ogranicza zrzut do liczby BAJTÓW wejściowych

    -S BAJTY, --strings[=BAJTY]
       wypisuje co najmniej podaną liczbę BAJTÓW znaków graficznych; gdy nie poda się
       BAJTÓW przyjmowana jest wartość 3

    -t, --format=TYP
       wybiera format lub formaty danych wyjściowych

    -v, --output-duplicates
       nie używa * w celu oznaczenia powtórzonych wierszy

    -w[BAJTY], --width[=BAJTY]
       wyświetla liczbę BAJTÓW w każdym wierszu wyjściowym; gdy nie poda się żadnej
       wartości, przyjmowana jest wartość domyślna 32.

    --traditional
       akceptuje argumenty w trzeciej postaci podanej w sekcji SKŁADNIA

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

  Tradycyjne specyfikacje formatu mogą być mieszane, sumują się:
    -a   jak -t a: wybiera znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego bitu

    -b   jak -t o1: wybiera bajty ósemkowe

    -c   jak -t c: wybiera drukowalne znaki bądź sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem

    -d   jak -t u2: wybiera 2-bajtowe liczby dziesiętne bez znaku (unsigned)

    -f   jak -t fF: wybiera liczby zmiennoprzecinkowe (typu float)

    -i   jak -t dI: wybiera dziesiętne liczby całkowite (typu integer)

    -l   jak -t dL: wybiera liczby dziesiętne (typu long)

    -o   jak -t o2: wybiera 2-bajtowe znaki ósemkowe

    -s   jak -t d2: wybiera 2-bajtowe znaki dziesiętne

    -x   jak -t x2: wybiera 2-bajtowe znaki szesnastkowe

  Aby określić TYP należy podać jedno lub więcej z następujących określeń:
    a   znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego typu

    c   znaki drukowalne lub sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem

    d[ROZMIAR]
       liczba dziesiętna ze znakiem, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

    f[ROZMIAR]
       liczba zmiennoprzecinkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

    o[ROZMIAR]
       liczba ósemkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

    u[ROZMIAR]
       liczba dziesiętna bez znaku, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

    x[ROZMIAR]
       liczba szesnastkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

    ROZMIAR jest liczbą. Dla typów [doux], ROZMIAR może wynosić również: C: sizeof(char), S:
    sizeof(short), I: sizeof(int) lub L: sizeof(long). Jeśli TYP ma wartość f, to ROZMIAR może
    wynosić także F: sizeof(float), D: sizeof(double) lub L: sizeof(long double)

    Dodanie przyrostka z do dowolnego typu wyświetla znaki drukowalne na końcu każdego wiersza
    wyjściowego

  BAJTY to zapis szesnastkowy z przedrostkiem 0x lub 0X, który może mieć jeden z następujących
    przyrostków:
    b   512

    KB   1000

    K   1024

    MB   1000*1000

    M   1024*1024

    itd. dla G, T, P, E, Z, Y.

PRZYKŁADY

    od -A x -t x1z -v
       wypisuje w szesnastkowym formacie wyjściowym

    od -A o -t oS -w16
       domyślny format wyjściowy używany przez od

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   od   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/od>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) od invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.