Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    pathchk - sprawdza, czy nazwy plików są prawidłowe bądź przenośne

SKŁADNIA

    pathchk [OPCJA]... NAZWA...

OPIS

    Diagnozuje nieprawidłowe lub nieprzenośne nazwy plików.

    -p   sprawdza według większości norm POSIX

    -P   wyszukuje puste nazwy i nazwy zaczynające się od -

    --portability
       sprawdza według wszystkich norm POSIX (odpowiednik -p -P)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Paula Eggerta, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu  pathchk  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pathchk invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.