Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    perl - Praktyczny język ekstrakcji i raportowania

SKŁADNIA

    perl [ -sTuU ] [ -hv ] [ -V[:zmienna_conf] ]
      [ -cw ] [ -d[:debugger] ] [ -D[numer/lista] ]
      [ -pna ] [ -Fwzorzec ] [ -l[octal] ] [ -0[liczba_ósemkowa] ]
      [ -Ikatalog ] [ -m[-]moduł ] [ -M[-]'moduł...' ]
      [ -P ] [ -S ] [ -x[katalog] ]
      [ -i[rozszerzenie] ] [ -e 'polecenie' ] [ -- ] [ plik_z_programem ] [ argument ]...

    Jeśli jesteś nowicjuszem Perla, powinieneś zacząć od perlintro(1), zawierającego ogólne
    informacje dla początkujących i dostarczającego informacji mogących pomóc ci nawigować po
    reszcie szczegółowej dokumentacji Perla.

    Dla ułatwienia dostępu, podręcznik Perla został podzielony na kilka sekcji:

    Przegląd

      perl(1)        Przegląd możliwości Perla (ta sekcja)
      perlintro(1)      Wstęp do Perl dla początkujących
      perltoc(1)       Spis treści dokumentacji

    Przewodniki

      perlreftut(1)     Szybkie wprowadzenie do referencji
      perldsc(1)       Wstęp do struktur danych
      perllol(1)       Struktury danych Perla: listy list

      perlrequick(1)     Szybkie wprowadzenie do wyrażeń regularnych
      perlretut(1)      Podręcznik wyrażeń regularnych

      perlboot(1)      Podręcznik OO Perla dla początkujących
      perltoot(1)      Podręcznik OO Perla, część 1
      perltooc(1)      Podręcznik OO Perla, część 2
      perlbot(1)       Sztuczki OO wraz z przykładami

      perlstyle(1)      Przewodnik po stylu Perla

      perltrap(1)      Pułapki dla nieuważnych
      perldebtut(1)     Przewodnik debuggowania Perla

      perlfaq(1)       Często zadawane pytania
       perlfaq1(1)     Ogólne pytania dotyczące Perla
       perlfaq2(1)     Uzyskiwanie Perla i nauka
       perlfaq3(1)     Narzędzie programistyczne
       perlfaq4(1)     Manipulowanie danymi
       perlfaq5(1)     Pliki i formaty
       perlfaq6(1)     Wyrażenia regularne
       perlfaq7(1)     Sprawy związane z językiem
       perlfaq8(1)     Oddziaływanie z systemem
       perlfaq9(1)     Sieć

    Reference Manual

      perlsyn(1)       Składnia
      perldata(1)      Struktury danych
      perlop(1)       Operatory Perla i priorytety
      perlsub(1)       Podprocedury
      perlfunc(1)      Wbudowane funkcje
       perlopentut(1)    Podręcznik funkcji open()
       perlpacktut(1)    Podręcznik funkcji pack() i unpack()
      perlpod(1)       Czysta stara dokumentacja
      perlpodspec(1)     Format czystej starej dokumentacji
      perlrun(1)       Wywoływanie Perla i opcje
      perldiag(1)      Komunikaty diagnostyczne
      perllexwarn(1)     Ostrzeżenia Perla i ich kontrola
      perldebug(1)      Debugowanie
      perlvar(1)       Predefiniowane zmienne
      perlre(1)       Wyrażenia regularne, reszta opowieści
      perlref(1)       Referencje, reszta opowieści
      perlform(1)      Formaty
      perlobj(1)       Obiekty Perla
      perltie(1)       Obiekty ukryte za prostymi zmiennymi
       perldbmfilter(1)   Filtry DBM

      perlipc(1)       Komunikacja międzyprocesowa
      perlfork(1)      Informacje o funkcji fork()
      perlnumber(1)     Semantyka liczb w Perlu

      perlthrtut(1)     Podręcznik wątków Perla
       perlothrtut(1)     Stary podręcznik wątków Perla

      perlport(1)      Podręcznik przenaszalności Perla
      perllocale(1)     Wsparcie dla ustawień narodowych
      perluniintro(1)    Wprowadzenie do Unikodu w Perlu
      perlunicode(1)     Wsparcie dla Unikodu w Perlu
      perlebcdic(1)     Używanie Perla na platformach EBCDIC

      perlsec(1)       Bezpieczeństwo

      perlmod(1)       Moduły Perla: jak działają
      perlmodlib(1)     Moduły Perla: jak pisać i używać
      perlmodstyle(1)    Moduły Perla: jak pisać ze stylem
      perlmodinstall(1)   Moduły Perla: jak zainstalować z archiwum CPAN
      perlnewmod(1)     Moduły Perla: przygotowanie nowego modułu do dystrybucji

      perlutil(1)      Narzędzie użytkowe znajdujące się w dystrybucji Perla

      perlcompile(1)     Wstęp do zestawu do kompilowania Perla

      perlfilter(1)     Filtry źródeł Perla

    Funkcje wewnętrze i interfejs języka C

      perlembed(1)      Jak załączyć Perl do aplikacji C lub C++
      perldebguts(1)     Wskazówki dotyczące debuggowania Perla
      perlxstut(1)      Podręcznik XS
      perlxs(1)       API interfejsu XS
      perlclib(1)      Funkcje wewnętrzne zastępujące standardowe funkcje biblioteki C
      perlguts(1)      Wewnętrzne funkcje dla tych, którzy robią rozszerzenia
      perlcall(1)      Konwencje wołania z C

      perlapi(1)       Lista funkcji API (wygenerowana automatycznie)
      perlintern(1)     Wewnętrzne funkcje Perla (wygenerowane automatycznie)
      perliol(1)       API w C implementacji wejścia/wyjścia w Perlu przy użyciu warstw (layers)
      perlapio(1)      Abstrakcyjny, wewnętrzny interfejs Perla dla wejścia/wyjścia

      perlhack(1)      Przewodnik hakerów Perla

    Różnorodne

      perlbook(1)      Informacje o książkach
      perltodo(1)      Rzeczy do zrobienia w nowszych wersjach Perla

      perlhist(1)      Historia Perla
      perldelta(1)      Zmiany od ostatniej wersji
      perl572delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.2 Perla
      perl571delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.1 Perla
      perl570delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.0 Perla
      perl561delta(1)    Zmiany w wersji 5.6.1 Perla
      perl56delta(1)     Zmiany w wersji 5.6 Perla
      perl5005delta(1)    Zmiany w wersji 5.005 Perla
      perl5004delta(1)    Zmiany w wersji 5.004 Perla

    Specyficzne dla języka

      perlcn(1)       Perl dla Chińczyków (uproszczony chiński, w EUC-CN)
      perljp(1)       Perl dla Japończyków (w EUC-JP)
      perlko(1)       Perl dla Koreańczyków (w EUC-KR)
      perltw(1)       Perl for Chińczyków (tradycyjny chiński, w Big5)

    Specyficzne dla systemu

      perlaix(1)       Uwagi do systemu AIX
      perlamiga(1)      Uwagi do systemu AmigaOS
      perlapollo(1)     Uwagi do systemu Apollo DomainOS
      perlbeos(1)      Uwagi do systemu BeOS
      perlbs2000(1)     Uwagi do systemu POSIX-BC BS2000
      perlce(1)       Uwagi do systemu WinCE
      perlcygwin(1)     Uwagi do systemu Cygwin
      perldgux(1)      Uwagi do systemu DG/UX
      perldos(1)       Uwagi do systemu DOS
      perlepoc(1)      Uwagi do systemu EPOC
      perlfreebsd(1)     Uwagi do systemu FreeBSD
      perlhpux(1)      Uwagi do systemu HP-UX
      perlhurd(1)      Uwagi do systemu Hurd
      perlirix(1)      Uwagi do systemu Irix
      perlmachten(1)     Uwagi do systemu Power MachTen
      perlmacos(1)      Uwagi do systemu Mac OS (Classic)
      perlmint(1)      Uwagi do systemu MiNT
      perlmpeix(1)      Uwagi do systemu MPE/iX
      perlnetware(1)     Uwagi do systemu NetWare
      perlos2(1)       Uwagi do systemu OS/2
      perlos390(1)      Uwagi do systemu OS/390
      perlplan9(1)      Uwagi do systemu Plan 9
      perlqnx(1)       Uwagi do systemu QNX
      perlsolaris(1)     Uwagi do systemu Solaris
      perltru64(1)      Uwagi do systemu Tru64
      perluts(1)       Uwagi do systemu UTS
      perlvmesa(1)      Uwagi do systemu VM/ESA
      perlvms(1)       Uwagi do systemu VMS
      perlvos(1)       Uwagi do systemu Stratus VOS
      perlwin32(1)      Uwagi do systemu Windows

    Na systemach Debiana, należy zainstalować pakiet perl-doc, który
    zawiera większość standardowej dokumentacji Perla oraz program perldoc(1).

    Dostępna jest szczegółowa dokumentacja modułów perla zarówno tych rozprowadzanych z
    Perlem, jak i tych, które są dostarczane przez dostawców zewnętrznych.

    Powinieneś być w stanie oglądać dokumentację Perla swoim programem man(1) lub perldoc(1).

    Jeżeli z twoim programem w Perlu dzieje się coś dziwnego i nie wiesz, gdzie szukać pomocy,
    spróbuj najpierw użyć opcji -w, która bardzo często potrafi pokazać, gdzie dokładnie leży
    problem.

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Perl jest językiem interpretowanym, optymalizowanym do skanowania dowolnych plików
    tekstowych, wyciągania z nich informacji i drukowania raportów opartych na tych danych.
    Jest też dobrym językiem dla wielu zadań zarządzania systemem. Język miał w założeniach
    być raczej praktyczny (łatwy, efektywny, kompletny) niż piękny (mały, elegancki,
    minimalny).

    Perl (wg autora) łączy najlepsze właściwości języków C, sed, awk i sh, więc osoby
    zaznajomione z tymi językami nie powinny mieć z nim problemów. (Historycy języków zauważą
    także pozostałości csh, Pascala, a nawet BASICa-PLUS). Składnia wyrażeń odpowiada dość
    blisko składni C. W przeciwieństwie do większości narzędzi uniksowych, Perl nie ogranicza
    arbitralnie rozmiaru twoich danych--jeśli masz wolną pamięć, Perl może wessać cały plik
    jako pojedynczy łańcuch znakowy. Rekurencja jest nieograniczonej głębokości. Tabele
    używane przez tablice asocjacyjne (tzw. "hasze") rosną tak, by zachować maksymalną
    wydajność. Perl używa wyrafinowanych metod porównywania wzorców do bardzo szybkiego
    przeszukania dużej ilości danych. Mimo że jest optymalizowany do zadań tekstowych, może
    także zajmować się danymi binarnymi i tworzyć pliki dbm wyglądające jak tablice
    asocjacyjne. Suidowane skrypty Perla są bezpieczniejsze niż programy w C, dzięki
    mechanizmowi śledzenia przepływających danych, który eliminuje wiele głupich dziur w
    bezpieczeństwie.

    Jeśli masz problem, który normalnie wymagałby użycia seda lub awka, lub sh, lecz
    przewyższa ich właściwości lub musi działać szybciej i nie chcesz pisać takiej błahostki w
    C, to Perl jest przypuszczalnie tym, czego szukasz. Jest też wiele translatorów,
    umożliwiających konwertowanie skryptów seda i awka na skrypty Perla.

    Ale czekaj, jest więcej...

    Wersja 5 Perla jest właściwie napisana od nowa i daje następujące rzeczy:

    ·  modularyzacja i powtórne używanie kodu z pomocą niezliczonych modułów

      Opisane w perlmod(1), perlmodlib(1) i perlmodinstall(1).

    ·  zakorzenienie i rozszerzalność

      Opisane w perlembed(1), perlxstut(1), perlxs(1), perlcall(1), perlguts(1) i xsubpp(1).

    ·  pozwala zdefiniować właśnie magiczne zmienne (włączając w to wielokrotne równoległe
      implementacje DBM)

      Opisane w perltie(1) i AnyDBM_File(3perl).

    ·  podprogramy mogą być teraz nadpisywane, ładowane automatycznie i mogą mieć prototypy

      Opisane w perlsub(1).

    ·  dowolnie zagnieżdżone struktury danych i funkcje anonimowe

      Opisane w perlreftut(1), perlref(1), perldsc(1) i perllol(1).

    ·  programowanie orientowane obiektowo

      Opisane w perlobj(1), perlboot(1), perltoot(1), perltooc(1) i perlbot(1).

    ·  wkompilowywanie w kod C lub bajtkod Perla

      Opisane w B(3perl) i B::Bytecode(3perl).

    ·  wsparcie dla wątków

      Opisane w perlthrtut(1) i Thread(3perl).

    ·  wsparcie dla internacjonalizacji, ustawień językowych i Unikodu

      Opisane w perllocale(1) i utf8(3perl).

    ·  zasięg składniowy

      Opisane w perlsub(1).

    ·  ulepszenie wyrażeń regularnych

      Opisane w perlre(1) z dodatkowymi przykładami w perlop(1).

    ·  ulepszony debugger i interaktywne środowisko Perla ze wsparciem dla zintegrowanego
      edytora

      Opisane w perldebtut(1), perldebug(1) i perldebguts(1).

    ·  biblioteka zgodna z POSIX 1003.1

      Opisane w POSIX.

    OK, to już wystarczająco dużo.

DOSTĘPNOŚĆ

    Perl jest dostępny dla większości systemów operacyjnych, włączając w to wszystkie systemy
    uniksopodobne. Lista znajduje się w rozdziale "Wspierane platformy" w perlport(1).

ŚRODOWISKO

    Patrz perlrun(1).

AUTOR

    Larry Wall <larry@wall.org>, z pomocą multum innych osób.

    Jeżeli Twoje sukcesy w Perlu i referencje mogłyby pomóc innym, którzy by chcieli użyć
    Perla w swoich programach, lub jeżeli po prostu chcesz wyrazić swoją wdzięczność Larry'emu
    i twórcom Perla, prosimy pisać do perl-thanks@perl.org .

PLIKI

    "@INC"         lokalizacje bibliotek Perla

ZOBACZ TAKŻE

    a2(1)   translator awk na perl
    s2p(1)  translator seda na perl

    http://www.perl.com/    strona domowa Perla
    http://www.cpan.org/    archiwum CPAN
    http://www.perl.org/    Perl Mongers (grupy użytkowników Perla)

DIAGNOSTYKA

    Pragma "use warnings" (i przełącznik -w) daje uroczą diagnostykę.

    Zobacz stronę perldiag(1) dla szczegółów o diagnostyce Perla. Pragma "use diagnostics"
    powoduje, że zazwyczaj zwięzłe ostrzeżenia i błędy Perla są wyświetalne właśnie w tej
    dłuższej formie.

    Błędy kompilacji dają numer linii z błędem oraz wskazanie kolejnego tokenu lub typu
    tokenu, który miał być badany. (W wypadku skryptu przekazanego Perlowi przez przełącznik
    -e, każde -e jest traktowane jako pojedyncza linia).

    Skrypty setuidowane mają dodatkowe warunki, mogące dawać błędy w rodzaju "Insecure
    dependency". Zobacz stronę perlsec(1).

    Wspomnieliśmy już, że powinieneś koniecznie rozważyć użycie przełącznika -w?

BŁĘDY

    Przełącznik -w nie jest obowiązujący.

    Perl polega na tym, jak twoja maszyna definiuje różne operacje, takie jak rzutowanie
    typów, atof()(3) i sprintf(3). To ostatnie może nawet spowodować coredump kiedy otrzyma
    nonsensowne wartości wejściowe.

    Jeśli twoje stdio wymaga seeka lub eof między odczytami i zapisami w danym strumieniu, to
    tak też jest w Perlu. (Nie dotyczy to sysread() i syswrite()).

    Podczas gdy żaden z wbudowanych typów danych nie ma ostatecznego limitu rozmiaru (poza
    rozmiarem pamięci), istnieje wciąż kilka innych ograniczeń: dany identyfikator nie może
    być dłuższy niż 251 znaków. Numery linii wyświetlane w komunikatach diagnostycznych są
    wewnętrznie przechowywane jako liczby całkowite "short integers", dlatego maksymalna
    wartość jaką mogą przyjąć wynosi 65535 (wyższy numer spowoduje ponowne liczenia od zera).

    Raporty o błędach możesz przesyłać pocztą do perlbug@perl.com (upewnij się, że załączyłeś
    pełne dane o konfiguracji jako wyjście programu myconfig, załączanego w drzewie źródłowym
    Perla, lub z "perl -V")). Jeśli udało ci się skompilować perla, skrypt perlbug(1) z
    katalogu utils/ może zostać wykorzystany do pomocy w wysłaniu raportu błędu.

    Perl właściwie jest skrótem od Pathologically Eclectic Rubbish Lister (Patologicznie
    Eklektyczny Roztrząsacz Śmieci), ale nie mów nikomu, że tak powiedziałem.

UWAGI

    Mottem Perla jest "Istnieje więcej niż jeden sposób by to zrobić.". Odgadnięcie, ile
    pozostało jest ćwiczeniem dla czytelnika.

    Trzy główne cnoty programisty to Lenistwo, Niecierpliwość i Pycha. Sprawdź w "książce z
    wielbłądem" dlaczego (L.Wall, T.Christiansen, R.L.Schwartz - Programmming Perl, O'Reilly &
    Associates, 1996; wyd.polskie 1999).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 perl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.