Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    pinky - lekki finger

SKŁADNIA

    pinky [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]...

OPIS

    -l   długi format - wyświetla szczegółowe informacje o podanym UŻYTKOWNIKU

    -b   pomija informacje o katalogu domowym i powłoce w długim formacie

    -h   pomija informacje o pliku project użytkownika w długim formacie

    -p   pomija informacje o pliku plan użytkownika w długim formacie

    -s   wyświetla informacje w krótkim formacie, jest to ustawienie domyślne

    -f   pomija wiersz z nagłówkami kolumn w krótkim formacie

    -w   pomija pełną nazwę użytkownika w krótkim formacie

    -i   pomija pełną nazwę użytkownika i nazwę zdalnego hosta w krótkim formacie

    -q   pomija pełną nazwę użytkownika, nazwę zdalnego hosta i czas bezczynności w krótkim
       formacie

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Lekka wersja programu finger, wyświetla informacje o użytkowniku. Plik utmp znajduje się w
    katalogu /var/run/utmp.

AUTOR

    Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Kaveha Ghazi.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   pinky   proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pinky>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pinky invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.