Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    po4a-translate - konwertuje plik PO z powrotem do formatu dokumentacji

SKŁADNIA

    po4a-translate -f fmt -m master.doc -p XX.po -l XX.doc

    (XX.doc jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Skrypt po4a-translate odpowiada za konwertowanie tłumaczeń (dokonanych w pliku PO) z
    powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany plik PO powinien być tłumaczeniem pliku POT
    utworzonego przez po4a-gettextize(1).

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można
      wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -a, --addendum
      Dodaje załącznik do pliku wynikowego (na przykład, aby umieścić nazwisko tłumacza albo
      sekcję "O tłumaczeniu"). Pierwszą linią tego pliku powinien być nagłówek PO4A,
      określający, gdzie zawartość powinna być dodana (patrz sekcja JAK umieścić dodatkowy
      tekst w tłumaczeniach w po4a(7)).

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie załączniki powinny mieć to
      samo kodowanie znaków.

    -m, --master
      Plik zawierający dokument do przetłumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.

    -l, --localized
      Plik, do którego powinien być zapisany przetłumaczony dokument.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.

    -p, --po
      Plik, z którego powinien być odczytany katalog wiadomości.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna być w formacie
      "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć
      w dokumentacji każdego modułu.

    -k, --keep
      Minimal threshold for translation percentage to keep (i.e. write) the resulting file
      (default: 80). I.e. by default, files have to be translated at least at 80% to get
      written.

    -w, --width
      Kolumna, wg której powinien być zawijany plik wynikowy.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

Dodawanie zawartości (poza tłumaczeniami) do generowanych plików

    To add some extra content to the generated document beside what you translated (like the
    name of the translator, or an "About this translation" section), you should use the
    --addendum option.

    Pierwsza linia załącznika musi zawierać nagłówek, wskazujący, gdzie umieścić resztę
    załącznika w dokumencie (może to być przed podaną częścią dokumentu lub za nią). Reszta
    pliku załącznika będzie dodana niezmieniona do pliku wynikowego.

    Proszę zauważyć, że jeżeli po4a-translate zwróci błąd podczas dodawania któregokolwiek z
    podanych załączników, odrzuci całe tłumaczenie (ponieważ brakującym plikiem może być ten,
    który wskazuje na autora, co uniemożliwi użytkownikom skontaktowanie się z nim i
    zgłoszenie błędów w tłumaczeniu).

    Składnia nagłówka jest bardzo sztywna. Więcej informacji o tym, jak używać załączników i
    jak działają, można znaleźć w stronie podręcznika po4a(7).

ZOBACZ TAKŻE

    po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).