Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    po4a-updatepo - aktualizuje tłumaczenie dokumentacji (w formacie PO)

SKŁADNIA

    po4a-updatepo -f fmt (-m master.doc)+ (-p XX.po)+

    (XX.po to pliki wyjściowe, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Skrypt po4a-updatepo jest odpowiedzialny za aktualizowanie plików PO, tak aby
    odzwierciedlały zmiany dokonane w oryginalnym pliku dokumentacji. W tym celu konwertuje
    plik dokumentacji do pliku POT i wywołuje msgmerge(1) na tym nowym pliku POT i
    dostarczonych plikach PO.

    Jest możliwe podanie więcej niż jednego pliku PO (jeśli chce się od razu zaktualizować
    kilka języków) i kilku plików z dokumentacją (jeśli chce się przechowywać tłumaczenia
    kilku dokumentów w tym samym pliku PO).

    Jeśli główny dokument zawiera jakieś znaki nie-ASCII, to pliki PO zostaną skonwertowane do
    UTF-8 (chyba że już są w UTF-8), aby obsłużyć znaki niestandardowe w sposób niezależny od
    regionu kulturowego.

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można
      wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -m, --master
      Plik(i) zawierający(e) dokument(y) do przetłumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia. Proszę zauważyć,
      że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie znaków.

    -p, --po
      Plik(i) PO do zaktualizowania. Jeśli nie istnieją, to zostaną utworzone przez
      po4a-updatepo.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin and other po4a internal modules. Specify
      each option in the 'name=value' format. See the documentation of each plugin for more
      information about the valid options and their meanings.

    --no-previous
      Opcja usuwa --previous z opcji przekazywanych programowi msgmerge. Pozwala to na
      używanie wersji wcześniejszych niż 0.16 pakietu gettext.

    --previous
      Opcja dodaje --previous do opcji przekazywanych programowi msgmerge. Wymaga wersji
      0.16 lub późniejszej pakietu gettext i jest domyślnie włączona.

    --msgmerge-opt options
      Dodatkowe opcje przekazywane programowi msgmerge(1).

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    --porefs type[,wrap|nowrap]
      Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any
      reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace
      line number by an increasing counter, and full to include complete references
      (default: full).

      Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are
      written by default on a single line. The wrap option wraps references on several
      lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the
      default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is
      available so that users who want to keep the old behavior can do so.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid. Domyślnie, utworzone
      pliki POT nie zawierają nagłówków Report-Msgid-Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "Free
      Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością jest "VERSION".

ZOBACZ TAKŻE

    po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a(7)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).