Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    po4aman-display-po - wyświetla przetłumaczoną stronę podręcznika zgodnie z plikiem PO

STRESZCZENIE

    po4aman-display-po -p PLIK_PO [-m PLIK_GŁÓWNY] [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4aman-display-po umożliwia tłumaczom sprawdzenie, jak będzie wyświetlona strona
    podręcznika, którą obecnie tłumaczą.

    Strona podręcznika musi być w jednym z formatów obsługiwanych przez moduł man programu
    po4a i może być podana w linii poleceń lub zainstalowana w systemie.

    Strony podręcznika wygenerowane z innych formatów typu DocBook lub POD nie są wspierane.
    Zobacz po4apod-display-po(1) po odpowiednik tego programu dla dokumentów POD.

OPCJE

    -p PLIK_PO
      Plik PO zawierający tłumaczenia.

    -m PLIK_GŁÓWNY
      Oryginalna strona podręcznika. Można podać bezwzględną lub względną ścieżkę do
      oryginału strony podręcznika (spakowanej gzipem lub niespakowanej), nazwę strony
      podręcznika lub nazwę i sekcję strony podręcznika (używając formatu
      strona_podręcznika.sekcja). Jeżeli nie podano oryginalnego dokumentu za pomocą opcji
      -m, to po4aman-display-po spróbuje znaleźć oryginalną stronę podręcznika na podstawie
      odnośników linii w pierwszym wpisie w pliku PO.

    -o OPCJA_PO4A
      Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

ZOBACZ TAKŻE

    po4apod-display-po(1)

AUTOR

    Thomas Huriaux