Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    psresize - wiele stron na arkuszu

SKŁADNIA

    psresize [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -Wszerokość ] [ -Hwysokość ] [
    -Ppapier ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Psresize skaluje i centruje dokument w innym rozmiarze papieru. Plik wejściowy musi być
    zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

    Opcja -w przekazuje szerokość wyjściowego arukusza, a -h jego wysokość. Jednostkami są cm
    lub in (cale). Brak jednostki oznacza punkty postscriptowe o wymiarze 1/72 cala.
    Alternatywnym sposobem przekazania rozmiaru papieru jest opcja -p, ustawiająca rozmiar na
    a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14.
    Domyślnym rozmiarem jest a4.

    Opcja -W podaje szerokość papieru wejściowego, a -H jego wysokość. Alternatywnym sposobem
    przekazania rozmiaru papieru wejściowego jest opcja -P, ustawiająca rozmiar papieru.
    Domyślną wartością jest a4.

    Psresize normalnie drukuje na wyjściu numery stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

PRZYKŁADY

    Następująca komenda konwertuja dokument A4 na rozmiar letter:

    psresize -PA4 -pletter in.ps out.ps

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

    psbook(1),  psselect(1),  pstops(1),  epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1),
    fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),  fixmacps(1),  fixpsditps(1),
    fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

    Psresize nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 psresize

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                  PSUtils Wydanie 1 Łata 17             PSRESIZE(1)