Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ptx - tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

SKŁADNIA

    ptx [OPCJA]... [WEJŚCIE]...  (bez -G)
    ptx -G [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

    Wypisuje indeks permutacyjny, obejmujący kontekst, ze słów z plików wejściowych.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -A, --auto-reference
       wyświetla automatycznie utworzone przypisy

    -G, --traditional
       zachowuje się zgodnie z wersją ptx z System V

    -F, --flag-truncation=ŁAŃCUCH
       używa ŁAŃCUCHA do oznaczania wyciętych wierszy. Domyślnie "/".

    -M, --macro-name=ŁAŃCUCH
       nazwa makra używana zamiast xx

    -O, --format=roff
       tworzy wyjście w postaci dyrektyw roff

    -R, --right-side-refs
       umieszcza przypisy po prawej stronie, nie liczone w opcji -w

    -S, --sentence-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
       użycie podanego wyrażenia do określenia końców wierszy lub zdań

    -T, --format=tex
       tworzy wyjście w postaci dyrektyw TeX-a

    -W, --word-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
       używa WYRAŻENIA-REGULARNEGO w celu dopasowania słów kluczowych

    -b, --break-file=PLIK
       znaki rozdzielające słowa umieszczone są w PLIKU

    -f, --ignore-case
       w sortowaniu traktuje małe litery jak wielkie

    -g, --gap-size=LICZBA
       określa rozmiar odstępów pomiędzy polami w kolumnach

    -i, --ignore-file=PLIK
       odczytuje listę ignorowanych słów z PLIKU

    -o, --only-file=PLIK
       odczytuje tylko słowa z listy słów z PLIKU

    -r, --references
       pierwsze pole w każdym wierszu jest przypisem

    -t, --typeset-mode (nie zaimplementowane)

    -w, --width=LICZBA
       szerokość wyjściowa kolumn, wyłączając przypisy

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez F. Pinarda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   ptx   proszę   wysyłać   na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ptx>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ptx invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.