Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    readlink - wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

SKŁADNIA

    readlink [OPCJA]... PLIK...

OPIS

    -f, --canonicalize
       wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we
       wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części
       oprócz ostatniej

    -e, --canonicalize-existing
       wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we
       wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części
       składowe

    -m, --canonicalize-missing
       wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we
       wszystkich składowych  podanej  nazwy;  bez  wymagań  dotyczących  istnienia
       którejkolwiek ze składowych

    -n, --no-newline
       nie wypisuje kończącego ogranicznika

    -q, --quiet,

    -s, --silent
       wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

    -v, --verbose
       wyświetla komunikaty o błędach

    -z, --zero
       kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Dmitrija V. Levina.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w  tłumaczeniu  readlink  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    readlink(2), realpath(1), realpath(3)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) readlink invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.