Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    realpath - wypisuje rozwiązaną ścieżkę

SKŁADNIA

    realpath [OPCJE]... PLIK...

OPIS

    Wypisuje  rozwiązaną,  pełną  nazwę  pliku  (ścieżkę);  wszystkie  składowe  poza
    ostatnią muszą istnieć

    -e, --canonicalize-existing
       wszystkie składowe ścieżki muszą istnieć

    -m, --canonicalize-missing
       żadna z części ścieżki nie musi istnieć ani być katalogiem

    -L, --logical
       rozwiązuje składowe ".." przed dowiązaniami symbolicznymi

    -P, --physical
       rozwiązuje dowiązania symboliczne w kolejności ich wystąpienia (domyślnie)

    -q, --quiet
       wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

    --relative-to=PLIK
       wypisuje rozwiązaną ścieżkę w odniesieniu do PLIKU

    --relative-base=PLIK
       wypisuje absolutne ścieżki, chyba że ścieżki znajdują się poniżej PLIKU

    -s, --strip, --no-symlinks
       nie rozwija dowiązań symbolicznych

    -z, --zero
       kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu  realpath  proszę  wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    readlink(1), readlink(2), realpath(3)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) realpath invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.