Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   renice — poprawia priorytet działającego procesu

SKŁADNIA

   renice [-n] priorytet [[-p] ident-procesu ...] [[-g] ident-grupy-procesów ...] [[-u]
   użytkownik ...]
   renice -h | -v

OPIS

   Renice poprawia priorytet planisty jednego lub większej liczby procesów. Następujące
   parametry kto są interpretowane jako identyfikatory procesów, grup, lub nazwy użytkowników.
   Wykonanie renice na grupie procesów, powoduje że wszystkie procesy grupy będą miały
   zmieniony priorytet. Wykonanie renice na użytkowniku spowoduje, że wszystkie jego procesy
   zmienią priorytet. Domyślnie, zmieniane procesy są podawane przez ich identyfikator procesu
   (PID).

   Opcje obsługiwane przez renice:

   -n, --priority
       Priorytet planisty procesu, grupy procesów lub użytkownika.

   -g, --pgrp
       Wymusza interpretację parametrów kto jako identyfikatorów grup procesów.

   -u, --user
       Wymusza interpretację parametrów kto jako nazw użytkowników.

   -p, --pid
       Resetuje interpretację parametrów kto na domyślną, czyli identyfikator procesu
       (PID).

   -v, --version
       Wyświetla wersję programu.

   -h, --help
       Wyświetla pomoc.

   Na przykład,

   renice +1 987 -u daemon root -p 32

   zmieni priorytety procesów o identyfikatorach 987 i 32 oraz wszystkich procesów użytkowników
   daemon i root.

   Użytkownicy inni niż administrator mogą zmieniać priorytety wartości "nice" wyłącznie swoich
   procesów i mogą je stopniowo zwiększać tylko w zakresie 0 do PRIO_MAX (20), chyba że
   ustawiony jest limit zasobów (od Linuksa 2.6.12). Administrator może zmieniać priorytety
   procesów w zakresie PRIO_MIN (-20) do PRIO_MAX. Przydatnymi priorytetami są: 20 (proces
   będzie działał tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0 (podstawowy priorytet
   planisty), cokolwiek ujemnego (aby znacznie przyspieszyć).

PLIKI

   /etc/passwd do mapowania nazw użytkowników na ich identyfikatory.

ZOBACZ TAKŻE

   getpriority(2), setpriority(2)

BŁĘDY

   Zwykły użytkownik nie może zwiększać priorytetów planisty swoich procesów, nawet jeśli były
   one najpierw zmniejszone.
   Jądro Linux (przynajmniej wersja 2.0.0) i linuksowa biblioteka libc (przynajmniej wersja
   5.2.18) nie ustaliły dokładnie interfejsu wywołania systemowego do ustawiania wartości
   "nice". Z tego powodu renice zgłasza nieprawidłowe poprzednie wartości "nice".

HISTORIA

   Polecenie renice pojawiło się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

   Polecenie renice jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem
   ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
   <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1
   oryginału.