Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    runcon - uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

SKŁADNIA

    runcon KONTEKST POLECENIE [argumenty]
    runcon [ -c ] [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-t TYP] [-l ZAKRES] POLECENIE [argumenty]

OPIS

    Uruchamia POLECENIE w określonym w sposób zupełny KONTEKŚCIE lub w bieżącym bądź
    przejściowym kontekście bezpieczeństwa zmodyfikowanym przez jedną lub więcej wartości
    POZIOM, ROLA, TYP i UŻYTKOWNIK.

    Jeśli nie podano żadnej z opcji -c, -t, -u, -r lub -l, to pierwszy argument jest używany
    jako pełny kontekst. Każdy dodatkowy argument po POLECENIU jest interpretowany jako
    argument do POLECENIA.

    Proszę zwrócić uwagę, że jedynie uważnie dostosowane konteksty mogą się poprawnie
    uruchomić.

    Jeśli nie podano KONTEKSTU SELinux ani POLECENIA, wyświetlany jest bieżący kontekst
    bezpieczeństwa.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    KONTEKST
       kompletny kontekst bezpieczeństwa

    -c, --compute
       oblicza przejściowy kontekst procesu przed zmodyfikowaniem go

    -t, --type=TYP
       typ (do tej samej roli co proces nadrzędny)

    -u, --user=UŻYTKOWNIK
       identyfikator użytkownika

    -r, --role=ROLA
       rola

    -l, --range=ZAKRES
       zakres poziomów

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Russella Cokera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   runcon  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) runcon invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.