Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    setleds - ustaw diody klawiatury

SKŁADNIA

    setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    setleds odczytuje i zmienia ustawienia światełek LED aktualnego VT (zwanych NumLock,
    CapsLock i ScrollLock). Bez argumentów polecenie setleds wypisuje obecne ustawienia. Z
    argumentami  ustawia lub wyłącza wskazane flagi (pozostawiając inne niezmienione).
    Ustawienia przed i po zmianie są zgłaszane jeśli podano flagę -v

OPCJE

    -F   Jest ustawiona domyślnie. Tylko zmienia flagi VT (i jej ustawienie może wpłynąć na
       diody klawiatury).

    -D   Zmienia obydwie flagi VT i ich domyślne ustawienia (a więc subsekwencyjny reset nie
       odwoła zmiany). Może to być użyteczne dla ludzi, którzy zawsze chcą mieć włączony
       numlock.

    -L   Nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili diody nie będą
       oddawać rzeczywistego stanu flag VT (ale zareagują na każdą zmianę).  Komenda
       setleds -L (bez późniejszych argumentów) przywróci sytuację, w której diody oddają
       stan flag VT.

    -num +num
       Wyzeruj lub ustaw NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wpływa na interpretację
       klawiszy numerycznych. Wciśnięcie klawisza NumLock uzupełnia ustawienie NumLock.)

    -caps +caps
       Wyzeruj lub ustaw CapsLock. (Od teraz, ustawienie CapsLock dodaje klawisz Shift w
       stosunku do wprowadzanych liter. Wciśnięcie klawisza CapsLock uzupełnia ustawienie
       CapsLock.)

    -scroll +scroll
       Wyzeruj lub ustaw ScrollLock. (Od teraz, poprzez wciśnięcie klawisza ScrollLock
       (lub ^S/^Q) zatrzymuje/wznawia wyjście konsoli.)

PRZYKŁAD

    Można na przykład użyć setleds w /etc/rc by zdefiniować początkowy i domyślny stan NumLock
    poprzez

       INITTY=/dev/tty[1-8]
       for tty in $INITTY; do
           setleds -D +num < $tty
       done

USTERKI

    W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wpływa na ustawienie flagi NumLock.

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 setleds

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.