Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    sha256sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA256

SKŁADNIA

    sha256sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA256 (256-bitowe).

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    -b, --binary
       czyta w trybie binarnym

    -c, --check
       czyta sumy kontrolne SHA256 z PLIKÓW i sprawdza je

    --tag tworzy sumę kontrolną w stylu BSD

    -t, --text
       czyta w trybie tekstowym (domyślnie)

  Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:
    --ignore-missing
       nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach

    --quiet
       nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku

    --status
       nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia

    --strict
       wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach
       sum kontrolnych

    -w, --warn
       ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Sumy są obliczane zgodnie z opisem w FIPS-180-2. Podczas sprawdzania, wejście powinno być
    wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wiersza z
    sumą kontrolną, spacji, znaku określającego typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy
    lub z niewielką ilością binarnego) i nazwy każdego PLIKU.

AUTOR

    Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów  w  tłumaczeniu  sha256sum  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sha256sum>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sha2 utilities'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.