Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    startx - inicjuje sesję X

SKŁADNIA

    startx [ [ klient ] opcje ... ] [ -- [ serwer ] [ ekran ] opcje ... ]

OPIS

    Skrypt startx jest interfejsem do xinit(1), który udostępnia  nieco przyjaźniejszy
    interfejs użytkownika do uruchamiania pojedynczej sesji X Window System. Jest wywoływany
    zwykle bez argumentów.

    Argumenty, które są podane bezpośrednio za poleceniem startx są używane do uruchomienia
    klienta w ten sam sposób jak xinit(1). Argument specjalny "--" oznacza koniec argumentów
    klienta i początek opcji serwera. Może być wygodne określanie opcji serwera za pomocą
    startx, aby zmieniać podstawową głębię koloru sesji, pogląd serwera na temat liczby dpi
    ekranu lub korzystać z innych ustawień serwera, na które pozwala serwer Xorg(1) oraz
    podano w konfiguracji xorg.conf(5). Poniżej znajdują się przykłady podawania argumentów do
    serwera; proszę zapoznać się ze stroną podręcznika używanego serwera X, aby dowiedzieć
    się, które argumenty są dozwolone.

       startx -- -depth 16

       startx -- -dpi 100

       startx -- -layout Multihead

    Proszę zauważyć, że w systemie Debian wpisy, które wielu użytkowników  umieszcza
    tradycyjnie w pliku .xinitrc powinny znajdować się w .xsession - dzięki temu będzie
    uruchamiane to samo środowisko X, niezależnie, czy będzie to wykonywane za pomocą startx,
    xdm czy xinit. Wszystkie wskazówki dotyczące pliku .xinitrc na stronie podręcznika
    xinit(1) dotyczą również .xsession. Proszę pamiętać, że .xinitrc jest używane wyłącznie
    przez xinit(1), natomiast jest zupełnie ignorowane przez xdm(1).

    Aby określić klienta do uruchomienia, startx szuka początkowo, w katalogu domowym
    użytkownika, pliku o nazwie .xinitrc. Jeśli go nie znajdzie, używa pliku xinitrc w
    katalogu biblioteki xinit. Jeśli podano opcje wiersza poleceń klienta, przesłaniają one
    to zachowanie i powracają do zachowania xinit(1). Aby określić serwer do uruchomienia,
    startx szuka początkowo pliku .xserverrc w katalogu domowym użytkownika. Jeśli go nie
    znajdzie, używa pliku xserverrc w katalogu biblioteki xinit. Jeśli podano opcje wiersza
    poleceń serwera, przesłaniają one to zachowania i powracają do zachowania xinit(1).
    Użytkownicy zazwyczaj nie muszą dostarczać pliku .xserverrc. Proszę zapoznać się ze stroną
    podręcznika systemowego xinit(1), aby dowiedzieć się więcej o argumentach.

    Pliki xinitrc i xserverrc odnoszące się do całego systemu, można znaleźć w katalogu
    /etc/X11/xinit.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    DISPLAY         Zmienna otrzymuje nazwę ekranu, do którego powinni podłączać się
                klienci. Proszę zauważyć, że jest ona ustawiana, nie odczytywana.

    XAUTHORITY        Zmienna, jeśli nie jest już zdefiniowana, jest ustawiana na
                $(HOME)/.Xauthority. Dzięki temu zapobiega się automatycznemu
                ustawianiu niebezpiecznego uwierzytelnienia bazującego na hoście,
                z lokalnego komputera (jeśli nie podano argumentu -auth). Proszę
                zapoznać się ze stronami podręcznika Xserver(1) i Xsecurity(7),
                aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu klienta/serwera X.

PLIKI

    $(HOME)/.xinitrc     Klient do uruchomienia. Zwykle skrypt powłoki, który uruchamia
                wiele programów w tle.

    $(HOME)/.xserverrc    Serwer do uruchomienia. Domyślnym jest X.

    /etc/X11/xinit/xinitrc  Klient do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xinitrc.

    /etc/X11/xinit/xserverrc Serwer do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xserverrc.

ZOBACZ TAKŻE

    xinit(1), X(7), Xserver(1), Xorg(1), xorg.conf(5)

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  1.3.4
    oryginału.