Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    strings - drukuje łańcuchy drukowalnych znaków z plików

SKŁADNIA

    strings [-afovV] [-min-len]
        [-n min-len] [--bytes=min-len]
        [-t radix] [--radix=radix]
        [-e kodowanie] [--encoding=kodowanie]
        [-] [--all] [--print-file-name]
        [-T bfdname] [--target=nazwabfd]
        [-w] [--include-all-whitespace]
        [-s] [--output-separatorłańcuch_sep]
        [--help] [--version] plik...

OPIS

    Dla każdego podanego pliku, GNU strings wyświetla drukowalne sekwencje znaków, mające co
    najmniej 4 znaki długości (lub liczbę podaną przez opcje opisane niżej), za którymi
    występuje znak niedrukowalny.

    W zależności od tego, jak program strings został skonfigurowany, domyślnie będzie
    wyświetlał albo wszystkie sekwencje drukowalnych znaków znajdujące się w każdym z plików,
    albo tylko te sekwencje, które znajdują się w ładowalnych i zainicjowanych sekcjach
    danych. Jeśli nie można rozpoznać typu pliku lub gdy strings czyta ze standardowego
    wejścia, to zawsze będzie wyświetlał wszystkie znalezione sekwencje drukowalnych znaków.

    W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami każdy plik, który występuje po opcji -
    linii poleceń zostanie także całkowicie przeszukany, niezależnie od tego, czy występuje
    jakakolwiek opcja -d.

    strings jest przydatny do określania zawartości nietekstowych plików.

OPCJE

    -a
    --all
    -  Czyta cały plik, niezależnie od tego, jakie sekcje zawiera, ani od tego, czy te sekcje
      są załadowane lub zainicjowane. Zazwyczaj jest do zachowanie domyślne, ale strings
      może być skonfigurowany w ten sposób, że domyślną opcją jest -d.

      Opcja - zależy od pozycji i wymusza na programie strings przeprowadzanie pełnych
      wyszukiwań w każdym z plików występujących w linii poleceń po -, nawet jeśli podano
      również opcję -d.

    -d
    --data
      Wyświetla tylko łańcuchy znaków z zainicjowanych i ładowalnych sekcji pliku. Opcja ta
      pozwala na zmniejszenie ilości śmieci wyświetlanych na wyjściu, ale także naraża
      program strings na wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą być obecne w
      bibliotece BFD używanej do znajdowania i ładowania sekcji. Strings może być tak
      skonfigurowany, że ta opcja jest domyślnym zachowaniem. W takim przypadku za pomocą
      opcji -a można wyłączyć używanie biblioteki BFD i zamiast tego wypisać wszystkie
      łańcuchy znaków znalezione w pliku.

    -f
    --print-file-name
      Wyświetla nazwę pliku przed każdym łańcuchem znaków.

    --help
      Wypisuje sposób użycia programu i kończy pracę.

    -min-len
    -n min-len
    --bytes=min-len
      Drukuje sekwencje znaków, które mają przynajmniej min-len znaków, zamiast domyślnych
      4.

    -o To samo, co -t o. Niektóre inne wersje strings mają -o, które działa jak -t d, a nie
      jak -t o. Ponieważ nie możemy zapewnić zgodności z oboma znaczeniami, po prostu
      wybraliśmy jedno z nich.

    -t radix
    --radix=radix
      Drukuje offset w pliku przed każdym łańcuchem. Pojedynczy argument znakowy określa
      format offsetu: o - ósemkowy, x - szesnastkowy, d - dziesiętny.

    -e kodowanie
    --encoding=kodowanie
      Wybiera kodowanie znaków dla znalezionych łańcuchów. Możliwe wartości kodowania to: s
      - pojedyncze znaki 7-bitowe (ASCII, ISO 8859, itp., jest kodowanie domyślne), S -
      pojedyncze znaki 8-bitowe, b - 16-bitowe, big endian, l = 16-bitowe, little endian, B
      - 32-bitowe, big endian, L - 32-bitowe, little endian. Opcja te jest przydatna do
      wyszukiwania łańcuchów stworzonych z szerokich znaków (l oraz b aplikują się na
      przykład do kodowań Unicode UTF-16/UCS-2).

    -T nazwabfd
    --target=nazwabfd
      Podaje format kodu obiektowego inny niż domyślny format w systemie, na którym jest
      uruchomiony strings.

    -v
    -V
    --version
      Wyświetla numer wersji programu na standardowe wyjście i kończy działanie.

    -w
    --include-all-whitespace
      Domyślnie wyjściowe łańcuchy mogą zawierać znaki spacji i tabulacji, ale nie inne
      białe znaki, jak na przykład znaki nowej linii i powrotu karetki. Opcja -w pozwala na
      to, by wszystkie białe znaki były uważane za część łańcucha znaków.

    -s
    --output-separator
      Domyślnie wyjściowe łańcuchy znaków są rozdzielane znakami nowej linii. Ta opcja
      pozwala na podanie dowolnego łańcucha znaków, który będzie użyty jako separator
      rekordów wyjściowych. Użyteczne z opcją --include-all-whitespace, które może wypisywać
      łańcuchy znaków już zawierające znaki nowej linii.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce
      oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja
      jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli
      cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny
      znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego
      ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda
      z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

    ar(1), nm(1), objdump(1), ranlib(1), readelf(1) oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na
    warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3
    lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy
    czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji
    zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją
    2.27.90.20170124 oryginału.