Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

SKŁADNIA

    sync [OPCJA] [PLIK]...

OPIS

    Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

    Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub zawierające je
    systemy plików.

    -d, --data
       synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych

    -f, --file-system
       synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

BŁĘDY

    Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji znajduje się we
    wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   sync   proszę   wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.