Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tac - łączy i wyświetla odwrócone pliki

SKŁADNIA

    tac [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, poczynając od ostatniego wiersza.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -b, --before
       dołącza separator przed, zamiast po rekordzie

    -r, --regex
       interpretuje separator jako wyrażenie regularne

    -s, --separator=ŁAŃCUCH
       używa jako separatora ŁAŃCUCHA zamiast nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Jaya Lepreau i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   tac   proszę   wysyłać   na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    rev(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tac>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tac invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.