Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA

    tee [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Kopiuje standardowe wejście do każdego PLIKU, wypisując je również na standardowe wyjście.

    -a, --append
       dołącza dane do podanych PLIKÓW, nie nadpisując ich zawartości

    -i, --ignore-interrupts
       ignoruje sygnały przerwania

    -p   diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

    --output-error[=TRYB]
       kontroluje zachowanie przy zapisie błędów. Zob. TRYB poniżej.

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

  TRYB określa zachowanie przy zapisie błędów do wyjścia:
    warn  diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście

    warn-nopipe
       diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

    exit  wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście

    exit-nopipe
       wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

    Dowolnym TRYBEM dla opcji -p jest warn-nopipe. Domyślną operacją gdy nie poda się
    --output-error jest natychmiastowe wychodzenie przy zapisie do potoku i diagnozowanie
    błędów przy zapisie na wyjście niebędące potokiem.

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parkera, Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   tee   proszę   wysyłać   na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tee invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Tomasz Wendlandt
    (PTM) <juggler@box.cp.com.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.