Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    test - sprawdza typy plików i porównuje wartości

SKŁADNIA

    test [ WYRAŻENIE ]

    [ [ WYRAŻENIE ] ]
    [ OPCJA       (sic!)

OPIS

    Kod zakończenia jest zależny od WYRAŻENIA.

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Jeżeli WYRAŻENIE zostanie pominięte, zwracany jest fałsz. W przeciwnym wypadku WYRAŻENIE
    jest prawdziwe lub fałszywe i ustawia kod zakończenia. Poniższe wyrażenia są prawdziwe,
    jeśli zostanie spełniony wypisany warunek:

    ( WYRAŻENIE )
       WYRAŻENIE jest prawdziwe

    ! WYRAŻENIE
       WYRAŻENIE jest fałszywe

    WYRAŻENIE1 -a WYRAŻENIE2
       WYRAŻENIE1 oraz WYRAŻENIE2 są prawdziwe

    WYRAŻENIE1 -o WYRAŻENIE2
       WYRAŻENIE1 lub WYRAŻENIE2 jest prawdziwe

    -n ŁAŃCUCH
       długość ŁAŃCUCHA jest różna od zera

    ŁAŃCUCH
       równoważne -n ŁAŃCUCH

    -z ŁAŃCUCH
       długość ŁAŃCUCHA wynosi zero

    ŁAŃCUCH1 = ŁAŃCUCH2
       łańcuchy są jednakowe

    ŁAŃCUCH1 != ŁAŃCUCH2
       łańcuchy nie są jednakowe

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -eq LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -ge LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -gt LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa od LICZBY-CAŁKOWITEJ2

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -le LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -lt LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza od LICZBY-CAŁKOWITEJ2

    LICZBA-CAŁKOWITA1 -ne LICZBA-CAŁKOWITA2
       LICZBA-CAŁKOWITA1 nie jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

    PLIK1 -ef PLIK2
       PLIK1 i PLIK2 mają te same numery urządzeń i i-węzłów

    PLIK1 -nt PLIK2
       PLIK1 jest nowszy (według daty modyfikacji) niż PLIK2

    PLIK1 -ot PLIK2
       PLIK1 jest starszy niż PLIK2

    -b PLIK
       PLIK istnieje i jest urządzeniem blokowym

    -c PLIK
       PLIK istnieje i jest urządzeniem znakowym

    -d PLIK
       PLIK istnieje i jest katalogiem

    -e PLIK
       PLIK istnieje

    -f PLIK
       PLIK istnieje i jest zwykłym plikiem

    -g PLIK
       PLIK istnieje i ma ustawiony SGID

    -G PLIK
       PLIK istnieje i należy do grupy o numerze równym efektywnemu GID

    -h PLIK
       PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -L)

    -k PLIK
       PLIK istnieje i ma ustawiony tzw. lepki bit

    -L PLIK
       PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -h)

    -O PLIK
       PLIK istnieje i należy do użytkownika o numerze równym efektywnemu UID

    -p PLIK
       PLIK istnieje i jest potokiem nazwanym

    -r PLIK
       PLIK istnieje i ma przyznane prawo odczytu

    -s PLIK
       PLIK istnieje i ma rozmiar większy od zera

    -S PLIK
       PLIK istnieje i jest gniazdem

    -t DESKRYPTOR
       DESKRYPTOR pliku jest otwarty na terminalu

    -u PLIK
       PLIK istnieje i ma ustawiony SUID

    -w PLIK
       PLIK istnieje i ma przyznane prawo zapisu

    -x PLIK
       PLIK istnieje i ma przyznane prawo wykonywania (lub przeszukiwania)

    Z wyjątkiem opcji -h i -L wszystkie testy związane z PLIKAMI rozwiązują dowiązania
    symboliczne. Proszę zwrócić uwagę, że nawiasy muszą być cytowane (np.  odwrotnym
    ukośnikiem), aby uniknąć zinterpretowania przez powłokę. LICZBA-CAŁKOWITA może wynosić
    również -l ŁAŃCUCH; zostanie wówczas wzięta pod uwagę długość ŁAŃCUCHA.

    UWAGA: [ przyjmuje opcje --help i --version, ale test już nie. Program test traktuje te
    opcje jak każdy inny, niepusty ŁAŃCUCH.

    UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję test i/lub [, która z reguły
    przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją
    używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać
    opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env test ... lub env [ ....

AUTOR

    Napisane przez Kevina Braunsdorfa i Matthew Bradburna.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   [   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/[>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) test invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.