Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

SKŁADNIA

    timeout [OPCJA] CZAS-TRWANIA POLECENIE [ARGUMENTY]...
    timeout [OPCJA]

OPIS

    Uruchamia POLECENIE i zabija je, jeśli jest wciąż aktywne po danym CZASIE-TRWANIA.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    --preserve-status

       wychodzi z tym samym kodem zakończenia co POLECENIE, nawet jeśli

       polecenie się przeterminowało

    --foreground

       Jeśli polecenie timeout nie jest uruchomione bezpośrednio w powłoce interaktywnej,

       pozwala POLECENIU czytać z TTY i otrzymywać sygnały TTY. W tym trybie, procesy
       potomne POLECENIA nie podlegają ograniczeniu czasu.

    -k, --kill-after=CZAS-TRWANIA

       wysyła także sygnał KILL, jeśli POLECENIE wciąż działa

       po wysłaniu pierwszego sygnału

    -s, --signal=SYGNAŁ

       określa sygnał wysłany po CZASIE-TRWANIA;

       SYGNAŁ może być nazwą (np. HUP) lub numerem. Listę sygnałów można otrzymać
       wykonując polecenie kill -l

    --help
       wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    CZAS-TRWANIA jest liczbą zmiennoprzecinkową z opcjonalnym przyrostkiem: s - sekundy
    (domyślnie), m - minuty, h - godziny lub d - dni.

    Jeśli polecenie przekroczy podany czas i nie włączono opcji --preserve-status, program
    wychodzi z kodem zakończenia 124. W przeciwnym wypadku, kod wyjścia jest taki sam jak
    POLECENIA. Jeśli nie określono sygnału, po wyczerpaniu czasu wysyłany jest sygnał TERM.
    TERM zabija procesy, które nie blokują go ani nie przechwytują. Może być konieczne również
    użycie sygnału KILL (9), ponieważ nie może on zostać przechwycony. Wówczas kod zakończenia
    wyniesie 128+9 zamiast 124.

BŁĘDY

    Część platform nie obsługuje obecnie czasów oczekiwania po roku 2038.

AUTOR

    Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu  timeout  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) timeout invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.