Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    touch - zmienia czas pliku

SKŁADNIA

    touch [OPCJA]... PLIK...

OPIS

    Zmienia czas dostępu i modyfikacji każdego podanego pliku na czas bieżący.

    Jeśli podany PLIK nie istnieje, tworzony jest jako pusty, chyba że użyto opcji -c lub -h.

    Jeśli podany PLIK wynosi -, to jest traktowany w sposób specjalny i powoduje zmianę czasów
    pliku związanego ze standardowym wyjściem.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -a   zmienia wyłącznie czas dostępu

    -c, --no-create
       nie tworzy żadnych plików

    -d, --date=ŁAŃCUCH
       przetwarza ŁAŃCUCH i używa go zamiast czasu bieżącego

    -f   (ignorowane)

    -h, --no-dereference
       działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które one wskazują
       (użyteczne  tylko  w  systemach,  które  potrafią  zmienić czasy dowiązania
       symbolicznego)

    -m   zmienia wyłącznie czas modyfikacji

    -r, --reference=PLIK
       używa czasów danego PLIKU zamiast czasu bieżącego

    -t CZAS
       używa [[CC]RR]MMDDhhmm[.ss] zamiast bieżącego czasu

    --time=SŁOWO
       zmienia podany czas: SŁOWO może przyjąć wartość:
        access, atime lub use: równoważne -a;
        modify lub mtime: równoważne -m.

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Proszę zauważyć, że opcje -d i -t przyjmują różne formaty daty i czasu.

ŁAŃCUCH DATY

    Łańcuch opcji --date=ŁAŃCUCH może być prawie dowolnym dającym się odczytać przez człowieka
    (po angielsku!) łańcuchem, takim jak "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" lub "2004-02-29
    16:21:42", a nawet "next Thursday". Łańcuch daty może zawierać odniesienia do daty
    kalendarzowej, pory dnia, strefy czasowej, dnia tygodnia, względnego czasu, względnej daty
    i liczb. Łańcuch pusty wskazuje początek dnia. Łańcuch daty jest bardziej złożony niż to
    wyjaśniono w niniejszym podręczniku, ale jest w pełni opisany w dokumentacji info.

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubina, Arnolda Robbinsa, Jima Kongdona, Davida MacKenzie i Randyego
    Smitha.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   touch   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) touch invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.