Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    true - nie robi niczego, zwraca sukces

SKŁADNIA

    true [ignorowane argumenty wiersza poleceń]
    true OPCJA

OPIS

    Kończy się ze statusem zakończenia oznaczającym powodzenie.

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję true, która z reguły
    przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją
    używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać
    opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env true ....

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w   tłumaczeniu   true   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/true>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) true invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.