Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    unrar - rozpakowuje pliki z archiwów rar

SKŁADNIA

    unrar <polecenie> [-<przełącznik 1> -<przełącznik N>] archiwum [pliki...] [ścieżka...]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Ten podręcznik po krótce opisuje polecenie unrar
    Podręcznik ten został napisany dla dystrubucji Debian GNU/Linux ponieważ oryginalny
    program nie posiada stron podręcznika systemowego.

    Polecenia i opcje opisane tutaj dotyczą wersji unrar 2.02.

OPCJE

    Po nazwie programu należy podać polecenie i dodatkowe przełączniki poprzedzone ukośnikiem.
    Podstawowe komendy zostały przedstawione poniżej. Aby uzyskać pełny opis należy uruchomić
    program unrar bez opcji.

    e   Rozpakowuje pliki do katalogu bieżącego.

    l   Wyświetla zawartość archiwum.

    p   Wyświetla plik na wyjście standardowe (stdout).

    t   Testuje pliki zawarte w archiwum.

    v   Wyświetla zawartość archiwum w trybie "gadatliwym".

    x   Rozpakowuje pliki wraz ze ścieżką.

PRZEŁĄCZNIKI

    UWAGA: Każdy przełącznik musi być poprzedzony białą spacją. Nie można podawać ich razem.

    -av-  Wyłącza sprawdzanie AV.

    -c-  Nie wyświetla komentarzy.

    -f   Odświeża pliki.

    -kb  Nie kasuje rozpakowanych uszkodzonych plików.

    -ierr Wysyła wszystkie komunikaty na stderr.

    -inul Wyłącza wszystkie komunikaty.

    -o+  Nadpisuje istniejące pliki.

    -o-  Nie nadpisuje istniejących plików.

    -p<hasło>
       Ustawia hasło.

    -p-  Nie pyta o hasło.

    -r   Dołącza podkatalogi.

    -u   Uaktualnia pliki.

    -v   Wyświetla wszystkie części archiwum.

    -x<plik>
       Wyklucza podany plik.

    -x@<lista>
       Wyklucza pliki w podanym pliku z listą.

    -x@  Wczytuje nazwy plików do wykluczenia ze stdin.

    -y   Przyjmuje odpowiedź tak na wszystkie zapytania.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja tego programu znajduje się w pliku Rar.Txt, który znajduje się w
    katalogu /usr/share/doc/rar. Opcje tu opisane są takie same dla rar oraz unrar.

AUTOR

    Tę stronę podręcznika systemowego napisał Peter Cech <cech@debian.org> na podstawie
    polecenia "unrar -h" wykonanego w systemie Debian GNU/Linux (może być także używana w
    innych dystrybucjach).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 unrar-nonfree

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     11 lutego 1999                 UNRAR(1)