Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    whereis - znajdź pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika dla danego polecenia

SKŁADNIA

    whereis [opcje] [-BMS katalog... -f] nazwa_pliku...

OPIS

    whereis lokalizuje pliki binarne, źródłowe i podręczniki systemowe dla zadanych nazw
    poleceń. Z podanych nazw wstępnie usuwana jest początkowa składowa określająca ścieżkę
    oraz ewentualne (pojedyncze) kończące rozszerzenie postaci .ext, np. .c. Przedrostki s.
    wynikające z użycia kontroli kodu źródłowego są również obsługiwane. Następnie whereis
    usiłuje zlokalizować położenie żądanego programu, posługując się listą standardowych
    miejsc linuksowych oraz w miejscach określonych zmiennymi $PATH i $MANPATH.

    Ograniczenia wyszukiwania (opcje -b, -m i -s) łączą się i są stosowane do kolejnych wzorów
    nazw w wierszu poleceń. Każde nowe ograniczenie wyszukiwania resetuje maskę szukania, np.

       whereis -bm ls tr -m gcc

    wyszukuje stron podręcznika i plików binarnych do "ls" i "tr", a do "gcc" jedynie stron
    podręcznika systemowego.

    Opcje -B, -M i -S resetują ścieżki szukania dla kolejnych wzorców nazw, np.

       whereis -m ls -M /usr/share/man/man1 -f cal

    szuka podręczników systemowych do "ls" we wszystkich domyślnych ścieżkach, a do "cal"
    jedynie w katalogu /usr/share/man/man1.

OPCJE

    -b   Szuka plików binarnych.

    -m   Szuka podręczników systemowych.

    -s   Szuka źródeł.

    -u   Pokazuje jedynie nazwy poleceń z nietypowymi wpisami, tzn. te, które nie mają
       jednej pozycji dla każdego zadanego typu. Zatem "whereis -m -u *" wyszukuje pliki
       w bieżącym katalogu, które nie mają dokumentacji lub mają więcej niż jedną.

    -B lista
       Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka plików binarnych do oddzielonej spacjami
       listy katalogów.

    -M lista
       Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka podręczników systemowych i dokumentacji w
       formacie Info do oddzielonej spacjami listy katalogów.

    -S lista
       Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka źródeł do oddzielonej spacjami listy
       katalogów.

    -f   Kończy listę katalogów i sygnalizuje początek nazw plików. Musi być użyte, jeśli
       zastosowano jedną z opcji -B, -M lub -S.

    -l   Wypisuje listę efektywnie przeszukiwanych ścieżek, której używa whereis. Gdy nie
       poda się żadnej z opcji -B, -M ani -S, wypisane zostaną ustalone na sztywno
       ścieżki, które polecenie było w stanie znaleźć w tym systemie.

PRZYKŁAD

    Aby znaleźć wszystkie pliki w /usr/bin, które nie mają dokumentacji w /usr/share/man/man1
    ani źródła w /usr/src:

       cd /usr/bin
       whereis -u -ms -M /usr/share/man/man1 -S /usr/src -f *

ŚCIEŻKI PRZESZUKIWANIA PLIKÓW

    Domyślnie whereis próbuje znajdować pliki w zakodowanych na sztywno ścieżkach, które są
    zdefiniowane  za pomocą masek. Polecenie próbuje skorzystać z zawartości zmiennych
    środowiskowych $PATH i $MANPATH jako domyślnych ścieżek wyszukiwania.  Najprostszą
    metodą poznania tych ścieżek jest skorzystanie z opcji -l. Działanie opcji -B, -M i -S
    jest odzwierciedlone przez -l.

ŚRODOWISKO

    WHEREIS_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie whereis jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i   Michał   Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.