Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ranlib - generuje indeks archiwum

SKŁADNIA

    ranlib [--plugin nazwa] [-DhHvVt] archiwum

OPIS

    ranlib generuje indeks do zawartości archiwum i zachowuje go w archiwum. Indeks wymienia
    każdy symbol, zdefiniowany przez członków archiwum, którzy są relokowalnymi plikami
    obiektowymi.

    Można użyć nm -s lub nm --print-armap w celu wyświetlenia tego indeksu.

    Archiwum z takim indeksem szybciej się linkuje i zezwala procedurom z biblioteki na
    wzajemne wywoływanie się, bez uwagi na to, w jakiej są kolejności.

    Program GNU ranlib jest inną postacią GNU ar; uruchomienie ranlib jest zupełnie równoważne
    ar -s.

OPCJE

    -h
    -H
    --help
      Wyświetla informacje o składni programu ranlib.

    -v
    -V
    --version
      Wypisuje numer wersji programu ranlib.

    -D Działa w trybie deterministycznym. Nagłówek mapy symboli będzie zawierać zero w polach
      UID, GID oraz w znaczniku czasowym. Użycie tej opcji powoduje że wielokrotne
      uruchomienia będą tworzyć identyczne pliki.

      Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją --enable-deterministic-archives, to jest
      to zachowanie domyślne. Można je wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji -U.

    -t Aktualizuje znacznik czasowy mapy symboli archiwum.

    -U Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji -D opisanej powyżej:
      indeks archiwum będzie zawierał właściwe wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i
      praw dostępu do pliku.

      Jeśli binutils zostało skonfigurowane bez opcji --enable-deterministic-archives, to
      jest to zachowanie domyślne.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce
      oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja
      jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli
      cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny
      znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego
      ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda
      z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

    ar(1), nm(1) oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na
    warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3
    lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy
    czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji
    zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją
    2.27.90.20170124 oryginału.