Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    xwd - zrzuca obraz okna X

SKŁADNIA

    xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out plik] [-xy] [-frame] [-add wartość] [-root | -id id |
    -name nazwa ] [-icmap] [-screen] [-silent] [-display wyświetlacz]

OPIS

    Xwd to narzędzie do zrzucania zawartości okien X Window System. Xwd umożliwia użytkownikom
    X zapisywanie obrazów okien w specjalnie sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten może być
    potem odczytywany przez różne narzędzia X w celu ponownego wyświetlenia, drukowania,
    edycji,  formatowania, itp. Okno docelowe jest wybierane przez kliknięcie na nim
    wskaźnikiem myszy. Na początku zrzucania włączany jest dzwonek klawiatury, a po jego
    zakończeniu, dzwonek dzwoni dwukrotnie.

OPCJE

    -display wyświetlacz
        Argument ten umożliwia określenie, do którego serwera się podłączyć; zobacz X(1).

    -help  Drukuje informacje o użyciu.

    -nobdrs Argument en mówi, że zrzut okna nie powinien zawierać pikseli, składających się na
        jego obramowanie. Jest to przydatne w sytuacjach, kiedy użytkownik życzy sobie
        włączenia zawartości okna do dokumentu jako ilustracji.

    -out plik
        Ten argument umożliwia użytkownikowi podanie pliku wyjściowego zrzutu. Domyślnym
        punktem zrzutu jest standardowe wyjście.

    -xy   Ta opcja tyczy się tylko kolorowych wyświetlaczy. Wybiera format `XY' zrzucania,
        zamiast domyślnego `Z'.

    -add wartość
        Ta opcja określa wartość ze znakiem, która będzie dodawana do każdego piksela.

    -frame Ta opcja wskazuje, że podczas ręcznego wybierania okna, ramka menedżera okien
        powinna być załączona.

    -root  Ta opcja wskazuje, że do zrzutu powinno zostać wybrane okno główne, bez wymagania
        od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.

    -id id Ta opcja wskazuje, że okno o podanym identyfikatorze zasobu powinno być wybrane do
        zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania go wskaźnikiem.

    -name nazwa
        Ta opcja wskazuje, że okno o podanej właściwości WM_NAME powinno być wybrane do
        zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.

    -icmap Normalnie mapa kolorów wybranego okna używana jest do uzyskania wartości RGB. Ta
        opcja wymusza zamiast tego użycie zainstalowanej mapy kolorów ekranu.

    -screen Ta opcja wskazuje, że żądanie GetImage, użyte do uzyskania obrazu powinno być
        wykonane na raczej oknie głównym niż bezpośrednio na określonym oknie. W ten
        sposób możesz uzyskać kawałki innych okien, które zakrywają podane okno, a co
        ważniejsze, można złapać menu i inne elementy, które są niezależne od okien, lecz
        istnieją na podanym oknie.

    -silent Działa cicho, tj. nie dzwoni dzwonkami podczas pracy.

ŚRODOWISKO

    DISPLAY Dla uzyskania domyślnego hosta i numeru wyświetlacza.

PLIKI

    XWDFile.h
        Plik definicji formatu X Window Dump File.

ZOBACZ TAKŻE

    xwud(1), X(7)

AUTORZY

    Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
    William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne  z  wersją  7.7+3
    oryginału.