Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    Yacc - generator analizatorów składni LALR(1)

SKŁADNIA

    yacc [ -dlrtv ] [ -b przedrostek_pliku ] [ -p przedrostek_symbolu ] nazwapliku

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Yacc czyta opis gramatyki z pliku nazwapliku i generuje dla niej analizator składni LR(1).
    Analizatory składają się z zestawu tabel analizy LALR(1) i procedury sterującej napisanej
    w języku C. Yacc zazwyczaj zapisuje tabele analizy i funkcję sterującą do pliku y.tab.c.

    Dostępne są następujące opcje:

       -b przedrostek_pliku
           Opcja -b zmienia przedrostek, który jest doklejany do wyjściowych nazw
           plików. Nowym przedrostkiem staje  się  przedrostek_pliku.  Domyślnym
           przedrostkiem jest znak y.

       -d   Opcja -d powoduje zapisanie pliku nagłówkowego y.tab.h.

       -l   Jeśli nie poda się opcji -l, yacc wstawi do generowanego kodu dyrektywy
           #line. Dyrektywy te umożliwiają kompilatorowi C  wiązanie  błędów  w
           generowanym kodzie z oryginalnym kodem użytkownika. Jeśli podana jest opcja
           -l, yacc nie będzie wstawiał dyrektyw #line.  Dyrektywy #line, podawane
           przez użytkownika zostaną zachowane.

       -p przedrostek_symbolu
           Opcja -p zmienia przedrostek doklejany do symboli generowanych przez yacc na
           łańcuch określony przez przedrostek_symbolu. Domyślnym przedrostkiem jest
           łańcuch yy.

       -r   Opcja -r powoduje, że yacc tworzy oddzielne pliki z kodem i tabelami. Plik z
           kodem jest nazywany y.code.c, a plik z tabelami y.tab.c.

       -t   Opcja -t zmienia dyrektywy preprocesora, generowane przez yacc tak, że do
           skompilowanego kodu zostaną załączone instrukcje debuggujące.

       -v   Opcja -v powoduje wyświetlenie czytelnego dla człowieka opisu generowanego
           analizatora do pliku y.output.

    Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa TMPDIR, to łańcuch wskazany przez TMPDIR będzie
    używany jako nazwa katalogu plików tymczasowych.

PLIKI

    y.code.c
    y.tab.c
    y.tab.h
    y.output
    /tmp/yacc.aXXXXXX
    /tmp/yacc.tXXXXXX
    /tmp/yacc.uXXXXXX

DIAGNOSTYKA

    Jeśli istnieją nieredukowalne reguły, to ich liczba jest zgłaszana na stderr. Jeśli
    istnieją konflikty z LALR(1), to ich liczba zgłaszana jest na stderr.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 yacc

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.