Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

SKŁADNIA

    zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
    zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

    Zcmp oraz zdiff używane są do wywoływania programów cmp i diff dla skompresowanych plików.
    Wszystkie opcje są przekazywane bezpośrednio do programu cmp lub diff. Jeżeli podany
    zostanie tylko plik1, to porównywany jest plik plik1 z rozpakowanym plikiem plik1.gz.
    Jeżeli podane zostaną dwie nazwy plików, to ich zawartość (dekompresowana - jeśli to
    konieczne)  jest przekazywana  do programu cmp lub diff. Pliki wejściowe nie są
    modyfikowane. Zachowywany jest kod wyjścia z cmp lub diff.

ZOBACZ TAKŻE

    cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1), gzexe(1)

BŁĘDY

    Komunikaty programów cmp lub diff mogą odnosić się do nazw plików takich jak "-" zamiast
    do nazw plików podanych w wierszu polecenia.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                                             ZDIFF(1)