Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    zforce - przywraca rozszerzenie ".gz" plikom skompresowanym przez gzip

SKŁADNIA

    zforce [ nazwa ... ]

OPIS

    zforce dodaje rozszerzenie .gz do wszystkich plików skompresowanych przez program gzip,
    aby gzip nie kompresował ich ponownie. Jest to użyteczne w wypadku plików, których nazwy
    zostały obcięte po transferze tychże plików do innego systemu. W systemach z ograniczeniem
    długości nazwy pliku do 14 znaków obcinana jest bazowa część nazwy tak, aby zmieściło się
    rozszerzenie .gz. Na przykład, nazwa 12345678901234 jest zmieniana na 12345678901.gz.
    Nazwy takie, jak foo.tgz są pozostawiane bez zmian.

ZOBACZ TAKŻE

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                                            ZFORCE(1)