Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

SKŁADNIA

    znew [ -ftv9PK] [ nazwa.Z ... ]

OPIS

    Znew dokonuje konwersji wszystkich plików w formacie .Z (utworzonych programem compress)
    do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Aby wymusić ponowną kompresję pliku będącego
    już w formacie programu gzip, należy zmienić rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a
    następnie użyć programu znew.

OPCJE

    -f   Wymusza ponowną kompresję z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeżeli plik .gz już
       istnieje

    -t   Testuje nowy plik przed usunięciem oryginału.

    -v   Pełna informacja. Wyświetla nazwę i procent, o jaki został zredukowany rozmiar
       każdego pliku.

    -9   Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.

    -P   Używa przetwarzania potokowego, by zredukować zużycie przestrzeni dysku.

    -K   Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowo utworzonego pliku .gz, implikuje
       -t.

ZOBACZ TAKŻE

    gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

BŁĘDY

    Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy użyciu opcji -P, jeżeli polecenie cpmod(1)
    jest niedostępne, zaś touch(1) nie obsługuje opcji -r.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                                             ZNEW(1)