Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int access(const char *pathname, int mode);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    access sprawdza, czy proces może odczytywać, zapisywać i sprawdzać istnienie pliku (lub
    innego obiektu systemu plików) o nazwie pathname.  Jeśli pathname jest dowiązaniem
    symbolicznym, sprawdzane są prawa do pliku wskazywanego przez to dowiązanie.

    mode jest maską składającą się z jednego lub więcej znaczników spośród R_OK, W_OK, X_OK i
    F_OK.

    R_OK, W_OK i X_OK sprawdzają, czy plik istnieje i ma odpowiednio prawa do odczytu, zapisu
    i uruchamiania. F_OK sprawdza tylko, czy plik istnieje.

    Testy zależą od praw do katalogów, występujących na ścieżce do pliku, podanej w parametrze
    pathname, a także od praw do katalogów i plików wskazywanych przez występujące po drodze
    dowiązania symboliczne.

    Sprawdzenie jest dokonywane z prawdziwymi uid i gid procesu, a nie efektywnymi, jak to się
    zwykle robi przy wykonywaniu rzeczywistych operacji. Pozwala to programom z ustawionym
    bitem set-UID na łatwe określenie autoryzacji użytkownika wywołującego.

    Sprawdzane są jedynie bity dostępu, nie zawartość pliku czy jego typ. Dlatego, jeśli
    katalog okazuje się "zapisywalny", znaczy to prawdopodobnie, że można w nim tworzyć pliki,
    a nie, że do katalogu można pisać jak do pliku. Podobnie, plik DOS-u może zostać
    określony jako "wykonywalny", lecz funkcja execve(2) mimo to zawiedzie.

    Jeśli proces posiada odpowiednie uprawninia, implementacja może spowodować pomyślne
    zakończenie dla X_OK nawet, gdy nie jest ustawiony żaden z bitów uruchamialności w prawach
    dostępu do pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Gdy wszystko pójdzie dobrze (wszystkie żądane prawa są zapewnione), zwracane jest zero. W
    wypadku błędu (przynajmniej jeden bit z żądanych w mode uprawnień nie jest ustawiony lub
    wystąpiły inne błędy), zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    Funkcja access musi zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EACCES Brak uprawnień dla żądanego dostępu do pliku, albo brak uprawnień do przeglądania
       dla któregoś z katalogów w pathname.

    ELOOP Napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas rozwiązywania pathname.

    ENAMETOOLONG
       pathname jest zbyt długie.

    ENOENT Składnik pathname będący katalogiem byłby dostępny, ale nie istnieje lub jest
       wiszącym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik pathname, który powinien być katalogiem w rzeczywistości katalogiem nie
       jest.

    EROFS Żądano zapisu do pliku położonego w systemie plików tylko do odczytu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    EINVAL mode zostało nieprawidłowo podane.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.

    ENOMEM Nie starczyło pamięci kernela. TP ETXTBSY Wystąpiła próba dostępu z prawem zapisu
       do pliku aktualnie uruchomionego programu.

OGRANICZENIA

    access zwraca błąd, jeśli jakikolwiek z żądanych w wywołaniu rodzajów dostępu nie zostanie
    zapewniony, nawet jeśli reszta zostanie.

    access może nie działać prawidłowo na systemach plików NFS z włączonym mapowaniem UID,
    ponieważ mapowanie to jest dokonywane na serwerze i ukryte przed klientem sprawdzającym
    prawa dostępu.

    Użycie funkcji access w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma uprawnienia na przykład do
    otwarcia pliku, przed otwarciem tego pliku za pomocą open(2)  tworzy  dziurę  w
    bezpieczeństwie,  ponieważ  użytkownik może wykorzystać krótki okres czas pomiędzy
    sprawdzeniem pliku a otwarciem go do manipulacji na pliku.

ZGODNE Z

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 access

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.