Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze

SKŁADNIA

    #include <sys/timex.h>

    int adjtimex(struct timex *buf);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Linux używa algorytmu dopasowywania Davida L. Millsa (zobacz w RFC 1305). Wywołanie
    systemowe adjtimex czyta i opcjonalnie ustawia parametry sterujące tego algorytmu.
    adjtimex pobiera wskaźnik do struktury timex, poprawia parametry w jądrze na podstawie
    wartości przekazanych w polach i zwraca tę samą strukturę z bieżącymi ustawieniami jądra.
    Struktura jest zadeklarowana następująco:

       struct timex {
         int modes;      /* przełącznik trybu */
         long offset;     /* offset czasu (usec) */
         long frequency;   /* offset częstotliwości (skalowany ppm) */
         long maxerror;    /* maksymalny błąd (usec) */
         long esterror;    /* obliczony błąd (usec) */
         int status;     /* komenda/status zegara */
         long constant;    /* stała czasu pll */
         long precision;   /* dokładność zegara (usec) (tylko do odczytu) */
         long tolerance;   /* tolerancja częstotliwości zegara (ppm)
                     (tylko do odczytu) */
         struct timeval time; /* aktualny czas (tylko do odczytu) */
         long tick;      /* czas miedzy tyknięciami zegara (usec) */
       };

    Pole modes określa, które parametry (jeśli w ogóle) ustawić. Może ono zawierać bitoweor
    kombinacji zera lub więcej spośród następujących bitów:

       #define ADJ_OFFSET      0x0001 /* offset czasu */
       #define ADJ_FREQUENCY     0x0002 /* offset częstotliwości */
       #define ADJ_MAXERROR     0x0004 /* maksymalny błąd czasu */
       #define ADJ_ESTERROR     0x0008 /* obliczany błąd czasu */
       #define ADJ_STATUS      0x0010 /* status zegara */
       #define ADJ_TIMECONST     0x0020 /* stała czasu pll */
       #define ADJ_TICK       0x4000 /* wartość tyknięcia */
       #define ADJ_OFFSET_SINGLESHOT 0x8001 /* staromodne adjtime */

    Zwyczajni użytkownicy są ograniczeni do wartości zero dla mode.  Jedynie superużytkownik
    może ustawiać jakiekolwiek parametry.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, adjtimex zwraca stan zegara z

       #define TIME_OK  0 /* zegar zsynchronizowany */
       #define TIME_INS 1 /* dodaj sekundę przestępną */
       #define TIME_DEL 2 /* skasuj sekundę przestępną */
       #define TIME_OOP 3 /* sekunda przestępna trwa */
       #define TIME_WAIT 4 /* wystąpiła sekunda przestępna */
       #define TIME_BAD 5 /* zegar nie zsynchronizowany */

    W przypadku błędu, adjtimex zwraca -1 i ustawia errno.

BŁĘDY

    EFAULT buf nie wskazuje do zapisywalnej pamięci.

    EPERM buf.mode jest niezerowe, a użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EINVAL Próbowano ustawić buf.offset na wartość poza obszarem od -131071 do +131071, lub
       ustawić buf.status na wartość inną niż te wymienione powyżej, lub ustawić buf.tick
       na wartość spoza zakresu 900000/HZ do 1100000/HZ, gdzie HZ jest częstotliwością
       przerwania systemowego timera.

ZGODNE Z

    adjtimex jest specyficzny dla Linuksa i nie powinien być używany w programach, które mają
    być przenośne. W SVr4 istnieje podobna, lecz mniej ogólna funkcja adjtime.

ZOBACZ TAKŻE

    settimeofday(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 adjtimex

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.