Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    bdflush - uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)

SKŁADNIA

    int bdflush(int func, long *address);
    int bdflush(int func, long data);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    bdflush uruchamia, wypróżnia, lub dostraja demona bdflush. Tylko superużytkownik może
    wywołać bdflush.

    Jeśli func jest liczbą ujemną, lub zerem, a demon nie był uruchomiony, bdflush wchodzi w
    kod daemona i nigdy nie powraca.

    Jeśli func wynosi 1, niektóre bufory są zapisywane na dysk.

    Jeśli func wynosi 2 lub więcej i jest parzyste (najniższy bit jest 0), to address jest
    adresem długiego słowa, a parametr dostrajający o numerze (func-2)/2 zostaje zwrócony pod
    tym adresem do wywołującego.

    Jeśli func jest równe 3, lub więcej i jest nieparzyste (najniższy bit wynosi 1), to data
    jest długim słowem, a kernel nadaje tę wartość parametrowi dostrajającemu o numerze
    (func-3)/2.

    Zestaw parametrów, ich wartości i dozwolonych zakresów jest zdefiniowany w kodzie
    źdródłowym kernela, w pliku fs/buffer.c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi się pomyślnie, bdflush nigdy nic
    nie zwraca.  W pozostałych wypadkach po pomyślnym zakończeniu funkcji zwracana jest
    wartość 0, a w przypadku błędu zwracana jest wartość -1 i ustawiane errno wskazując rodzaj
    błędu.

BŁĘDY

    EPERM Wywołujący nie jest superużytkownikiem.

    EFAULT address wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    EBUSY Próbowano wejść w kod demona po tym, jak inny proces zrobił to samo.

    EINVAL Próbowano odczytać lub zapisać nieprawidłowy numer parametru, lub nadać parametrowi
       nieprawidłową wartość.

ZGODNE Z

    bdflush jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

    fsync(2), sync(2), update(8), sync(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 bdflush

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.