Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *path);
    int fchdir(int fd);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    chdir zmienia katalog bieżący na katalog podany w path.

    fchdir jest identyczne jak chdir, lecz katalog jest podawany jako deskryptor otwartego
    pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej.
    Najogólniejsze błędy chdir to:

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki path. nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki path.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    Ogólne błędy fchdir to:

    EBADF fd Nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

    EACCESS
       Brak praw do przeszukiwania katalogu otwartego przez deskryptor fd.

UWAGI

    Prototyp funkcji fchdir jest dostępny tylko jeżeli zdefiniowano _BSD_SOURCE (bezpośrednio,
    albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

    Funkcja chdir jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje dodatkowe
    błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie zawiera ENOMEM.  POSIX.1 nie zawiera błędów
    ENOMEM, ELOOP. X/OPEN nie zawiera błędów EFAULT, ENOMEM i EIO.

    Funkcja fchdir jest zgodna z SVr4, 4.4BSD oraz X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy
    EIO, EINTR i ENOLINK. X/OPEN dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i EIO.

ZOBACZ TAKŻE

    getcwd(3), chroot(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 chdir

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.