Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    chroot - zmiana katalogu głównego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int chroot(const char *path);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    chroot zmienia katalog główny na katalog podany w path. Ten katalog będzie używany do
    nazw ścieżek zaczynających się od /. Katalog główny jest dziedziczony przez wszystkie
    procesy potomne bieżącego procesu.

    Funkcję chroot(2) może wywołać tylko proces uprzywilejowany (pod Linuksem: ten ze
    zdolnością CAP_SYS_CHROOT).

    Funkcja ta zmienia tylko składniki w procesie rozwiązywania nazw plików i nie robi nic
    poza tym.

    Funkcja ta nie zmienia bieżącego katalogu roboczego, więc `.' może znajdować się poza
    drzewem zakorzenionym w `/'. W szczególności, superużytkownik może uciec `uwięzienia w
    chroot' wykonując `mkdir foo; chroot foo; cd ..'.

    Funkcja ta nie zamyka otwartych deskryptorów plików, więc takie deskryptory plików mogą
    zezwalać na dostęp poza nowym drzewem zakorzenionym w `/'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. w przypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej.
    Najogólniejsze błędy to:

    EACCES Brak  praw  do  przeszukiwania  dla  składowej  ścieżki.   (Patrz  także
       path_resolution(2)).

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składowa ścieżki path nie jest katalogiem.

    EPERM Efektywny UID nie jest zerem.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Ta funkcja nie jest częścią POSIX.1. SVr4 dokumentuje
    dodatkowe błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP. X/OPEN nie dokumentuje błędów EIO, ENOMEM i
    EFAULT. Interfejs ten jest oznaczany jako spadek po X/OPEN.

UWAGI

    FreeBSD ma silniejszą funkcję systemową jail().

ZOBACZ TAKŻE

    chdir(2), path_resolution(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 chroot

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.