Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

OPIS

    getgid() zwraca rzeczywisty identyfikator grupy procesu wywołującego.

    getegid() zwraca efektywny identyfikator grupy procesu wywołującego.

BŁĘDY

    Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

    Oryginalnie wywołania systemowe getgid() i getegid() pod Linuksem obsługiwały tylko
    16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getgid32() oraz
    getegid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getgid() i getegid()
    biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

    getresgid(2), setgid(2), setregid(2), credentials(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.